Kurs  Wydawca beletrystyki  i  literatury  popularnej ON-LINE

KWBO 29 – 30 maja 2021 (weekendowy)

(12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs Wydawca beletrystyki i literatury popularnej ON-LINE.

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wydawcy. Zapoznanie z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku wydawniczego i mediów, roli poszczególnych osób w wydawnictwie. Nabycie podstawowych umiejętności ze strategii konkurencji, a także budowania planu wydawniczego.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe w zakresie prowadzenia projektów wydawniczych – od etapu budowania strategii wydawniczej po opiekę nad opublikowaną pozycją.

W programie KWBO m.in.:

I dzień – 29 maja 2021 (sobota)

1. Bieżąca sytuacja na rynku książek w PL:
    a) rynek wydawniczy w PL po wyhamowaniu gospodarki z powodu COVID-19,
    b) metody wydawnicze,
    c) ścieżka sprzedaży książki.
2. Strategie konkurencji:
    a) analizy,
    b) przewidywanie działań zaczepnych
         lub działania obronne przeciw pięciu siłom konkurencyjnym
    c) projektowanie, marketing, sprzedaż produktów.
        jako elementy strategii konkurencji.
3. Budżetowanie:                                                                                                    
    a) szacowanie wysokości nakładu,
    b) koszty zmienne i stałe,
    c) warunki poligraficzne a cena.
4. Aspekty prawne. 
   
a) prawa autorskie: osobiste, zależne, majątkowe,

    b) umowa licencyjna i umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
    c) ochrona: prywatności, wizerunku; prawo cytatu.

II dzień – 30 maja 2021 (niedziela)

5. Budowanie planu wydawniczego:
     a) określanie grup docelowych,
    b) badanie potrzeb,
    c) planowanie długoterminowe.
6. PR wydawniczy i marketing:
    a) realizacja i strategii,
    b) współpraca z mediami,
    c) kanały dotarcia, partnerstwa, patronaty, gratisy itp.
7. Social media:
    a) dopasowanie komunikacji do kanału,
    b) recykling treści, wielość formatów,
    c) profil osobisty a profil wydawnictwa
8. Dystrybucja i sprzedaż:
   
a) sprzedaż własna,

    b) sprzedaż przez dystrybutorów, hurtownie, księgarnie zewnętrzne,
    b) targi, konferencje wydarzenia..
9. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu
    
i sprawdzenie umiejętności  słuchaczy.

Zajęcia prowadzi mgr Sylwia Chrabałowska  –  doktorantka w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz właścicielka Wydawnictwa Moc Media. Od ponad 20 lat związana z rynkiem wydawnictw i mediów. Jako wydawca pomaga autorom docierać do odbiorców, wykorzystując jako kanały komunikacji: książki, media i inne formy publikacji. W swojej pracy naukowej aktualnie skupia się na strategiach konkurencji i wybranych metodach analizy strategicznej. Filolog języka polskiego (UW) ze specjalizacjami: językoznawca, literaturoznawca, autor tekstów medialnych, nauczyciel. Ukończyła edytorstwo współczesne na UKSW oraz zarządzanie projektami na SGH i uzyskała międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Pracę rozpoczęła w 1998 r. jako dziennikarz w Polskiej Agencji Informacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu redakcjach różnych wydawnictw i domów mediowych jako redaktor wymagających klientów B2B i B2C. Była redaktorem prowadzącym serwisu informacyjnego dla specjalistów i koordynatorem działów. Współpracowała przy raportach dla wielkiej czwórki. Później została kreatorem pomysłów nowości wydawniczych i wydawcą książek w jednej z największych grup wydawniczych w Polsce. Pełniła funkcję dyrektora wydawniczego w jednym z liczących się wydawnictw specjalistycznych w kraju, gdzie odpowiadała za pracę redakcji książek, czasopism, serwisu internetowego i rozwój rynkowy oraz za sprzedaż.

KWBO  29 – 30 maja 2021

Zajęcia (z przerwami): 
sobota,         godz. 09:00 – 15:00
niedziela,   godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
820,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
   z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                  z
aświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
dopiskiem Opłata za KWBO/5/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
21 maja 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KWBO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl 
================================================

Formularz do pobrania:
KWBO –Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29