Kurs ON-LINE
Redakcja i poprawna polszczyzna w komunikacji publicznej  –
BRAK MIEJSC

KRKPO 21,  23  i  25  czerwca  2021

(9 godz. zegarowych) 

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na
kurs
Redakcja i poprawna polszczyzna w komunikacji publicznej ON-LINE.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które zajmują się redakcją, poprawnością językową
i tworzeniem oficjalnych pism urzędowych oraz pragnących rozwinąć umiejętności łatwiejszego
porozumiewania się z odbiorcą.

W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z kultury języka polskiego pomocne
w konstruowaniu pism urzędowych, dokumentów administracyjno-prawnych, tekstów informacyjno-promocyjnych itd.
Oprócz wiedzy teoretycznej proponujemy także ćwiczenia redakcyjne, korektorskie
i poprawnościowe, co sprawia, że zajęcia przybierają charakter typowo warsztatowy.

W programie KRKPO m.in.:

I. PODSTAWOWE ZASADY EDYTORSKIE I ORTOGRAFICZNE  
    1. Tytuły rozdziałów.

    2. Tabele.
    3. Schematy.
   4. Podpisy pod ilustracjami.
   5. Spis treści.
   6. Wyróżnienia tekstowe.
   7. Zapis tytułów dokumentów, programów, aktów prawnych.
   8. Zapis nazw urzędów i instytucji.
   9. Przypisy i bibliografia.
II. PODSTAWY POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
     1. Część teoretyczna:

         a) Zapisy dat, liczb i jednostek.
         b) Użycie dywizu i półpauzy (łącznika i myślnika).
         c) Wielka i mała litera w nazwach geograficznych oraz nazw obiektów miejskich.
         d) Odmiana trudniejszych nazwisk i nazw geograficznych.
         e) Częste błędy składniowe oraz interpunkcyjne.
         f) Zapis i rodzaj skrótów
    2. Część praktyczna
        a) Korekta przykładowych pism urzędowych
        b) Redagowanie notatki służbowej
III. REDAGOWANIE MATERIAŁÓW URZĘDOWYCH 
        1. Praca na przesłanych materiałach zleceniodawcy.
        2. Wskazówki praktyczne: lista przydatnych słowników i publikacji poprawnościowych.

Zajęcia prowadzi ANNA KOŁAT – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW. 
Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza,
Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem
szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką Noir sur Blanc.
Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową publikacji edukacyjnych,
literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych, jak i elektronicznych.
W ramach tej współpracy opracowywała programy i poprowadziła szkolenia zamknięte organizowane przez 
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek dla instytucji użyteczności publicznej.

KRKPO – 21, 23 i 25 czerwca 2021

Zajęcia (z przerwami):
poniedziałek, środa i piątek, godz. 14:00 – 17:00

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
750,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

         – Przy zgłoszeniu minimum
            3 osób z danej firmy – 700,00 złotych brutto.

         – Dla członków PTWK mających opłacone składki
             członkowskie (10 % zniżki) – 675,00 złotych brutto od osoby.

         Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                 
zaświadczenie ukończenia kursu.

         Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
        38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
         z dopiskiem Opłata za KRKPO/6/2021.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
8 czerwca 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=========================================================
Załączony formularz KRKPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
=========================================================

Formularz do pobrania: 
13.1. KRKPO – Formularz zgłoszenia (czerwiec 2021)

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt:

Lidia Sadowska                                                                     
tel./fax (22) 850 34 76                                                         

600   871   810                                                       

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
606  75  75  29