Kurs redakcji merytorycznej ON-LINE

KRMO 1   25.09.2021 – 11.12.2021 (weekendowy)  BRAK MIEJSC!
KRMO 2   27.09.2021 – 13.12.2021 (tygodniowy)     BRAK MIEJSC!

(90 godzin lekcyjnych / 70 godzin zegarowych)

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć
dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje
zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
     – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
     – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
     – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 8 godz.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka
i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty
matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław
Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

============================================================
KRMO 1 25.09.2021 – 11.12.2021  (WEEKENDOWY)   BRAK MIEJSC!

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:

25 – 26 września 2021

02 – 03 października 2021
16 – 17 października 2021
23 – 24 października 2021

06 – 07 listopada 2021
20 – 21 listopada 2021

04 – 05 grudnia 2021
11 grudnia 2021 

Zajęcia (z przerwami):
            soboty  i  niedziele,    godz. 09:00 – 16:00

Formularz do pobrania:
KRMO 1 – Formularz zgłoszenia

=========================================================

KRMO 2 27.09.2021 – 13.12.2021 (TYGODNIOWY)   BRAK MIEJSC!

Terminy wszystkich zajęć:

27, 29  września 2021
04,  06,  11,  13,  18,  20,  25,  27  października 2021
03,  08,  10,  15,  17,  22,  24,  29  listopada 2021                                     
01,  06,  08,  13 grudnia 2021 

Zajęcia (z przerwami):
            poniedziałki  i  środy,  godz. 17:00 – 21:00

Formularz do pobrania:
KRMO 2 – Formularz zgłoszenia

============================================================
Formularze KRMO 1  i  KRMO 2 należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
============================================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Koszt kursu:    
            1790,00 złotych brutto od osoby
(zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               z 3 osób danej firmy – 1740,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 1611,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
           z dopiskiem Opłata za KRMO 1/9/2021 
                          lub  Opłata za KRMO 2/9/2021.

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Kurs weekendowy
Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK

kom.  606  75  75  29

Kurs tygodniowy
Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.  600   871   810