Kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji naukowych
ON-LINE

KRPrO  2 – 3 października 2021 (weekendowy) 

(16 godzin lekcyjnych / 14 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego książkowych publikacji
naukowych
prowadzonego w trybie ON-LINE
.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych
oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.
Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy
nad projektami wydawniczymi.

W programie KRPrO m.in.:

1.  Sylwetka redaktora prowadzącego.
     a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.

     b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
     a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
     b) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
     c) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3. Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą.
     a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
     b) Pozyskiwanie dotacji.
     c) Poszukiwanie innych donatorów,  sponsorów oraz reklamodawców.
4. Kolegium wydawnicze.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
    do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
         grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
    d) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
    e) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
     a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
     b) Zasady negocjowania umów wydawniczych.
7. Prawo autorskie.

Zajęcia prowadzi red. Dorota Dziedzic – od 22 lat związana zawodowo z oficynami naukowymi.
W Wydawnictwie Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism (naukowe oraz popularnonaukowe,
m.in. „Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała książki naukowe
zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też duże projekty koedycyjne z wydawnictwami
zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier, Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników
tematycznych. Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(tworzyła plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów, współpracowała z wydawcami zagranicznymi).
Koordynowała prace nad tytułami od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła
księgarnię internetową Instytutu. Od 8 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem
prowadzącym czasopisma naukowe – o różnej częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej,

we współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym procesem wydawniczym.
Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania
MEiN oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science). Dbając
o wysoki poziom edytorski wydawanych
czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie.
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem
wydawniczym, przygotowywania czasopism
i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych
wskazanych przez MEiN. Wykładowczyni na kursach PTWK.

KRPO  2 – 3 października 2021 (WEEKEND) 

Zajęcia (z przerwami): 
            sobota  i  niedziela,   godz. 09:00 – 16:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach
na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            860,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 810,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 774,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
           38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
           z dopiskiem Opłata za KRPO/10/2021

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
22 września 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KRPrO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
================================================

Formularz do pobrania:
KRPrO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem.

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29