Kurs redagowania tekstów tłumaczonych  ON-LINE
Okiem redaktora / Okiem tłumacza

KRTTO –   9 – 10 października 2021 (weekendowy) 

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia:
„Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy
będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza.
Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki
i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły
do powstania wartościowego,
dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć
pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać
podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu oraz 
wszystkich osób pragnących posługiwać 
się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie
problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.


 

 


W programie
KRTTO m.in.:

Okiem redaktora – 9 października 2021 (sobota)

1. Narzędzia redaktora
     a) Słowniki z zasadami pisowni.
     b) Najlepsze poradnie językowe.
     c) Przydatne strony (np. Rady Języka Polskiego,
          Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.
     1.1. Kilka słów o procesie wydawniczym:
             a) umowa licencyjna z tłumaczem;
             b) złożenie i przyjęcie przekładu;
             c) redakcja (adiustacja) tekstu;
             d) korekta autorska i korekta składu.
    1.2. Opracowanie materiałów towarzyszących:
             a) przypisy informacyjne i bibliograficzne;
             b) bibliografia i indeks.
2. Niezbędnik redaktora: Wiedza–Oko–Talent
     a) Czy redaktor musi wszystko wiedzieć?
     b) Co redaktor musi dostrzec?
     c) Talent – redaktor musi pięknie pisać po polsku.
3. Wymagania i oczekiwania wydawców wobec redaktora tekstu tłumaczonego:
     a) redakcja (adiustacja) z przyjęciem przekładu;
     b) redakcja (adiustacja).
4. Regulaminy wewnątrzwydawnicze
     a) Przedstawienie przykładowych regulaminów z większych, wzorcowych polskich wydawnictw.
     b) Omówienie istotnych różnic pomiędzy wymogami edytorskimi wydawców.
     c) Przykłady rozwiązywania problemów (zasady wewnątrzwydawnicze a poprawność edytorska).
5. Obowiązki redaktora. Pierwszy czytelnik, życzliwy krytyk, najlepszy doradca.
    
a) Pierwszy czytelnik.
     b) Życzliwy krytyk. O konieczności znalezienie złotego środka.
6. Warunki dobrej komunikacji z tłumaczem.
    
a) Życzliwość, szacunek, dyplomacja.
     b) Jak przekazać trudne prawdy i kiedy się wycofać.
7. Co trzeba poprawiać, czego poprawiać nie wolno.                                                                           
    
a) Nadrzędny cel prac redakcyjnych – tekst napisany poprawnie po polsku.
     b) Redaktor nie może robić poprawek według swojego gustu.
8. Dobro autora  a dobro tłumacza. 
    
a) Kiedy trzeba pilnować tłumacza (czy tłumacz może być ważniejszy od autora).
     b) Czy autor by tak napisał?
9. Omówienie najczęstszych błędów w tłumaczeniu na przykładach –
    
ćwiczenia na przesłanych przed kursem próbkach tekstów tłumaczonych.

Wykładowczyni EWA PENKSYK-KLUCZKOWSKA – od ponad 30 lat redaktorka i tłumaczka.
Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Była redaktor naczelną Wydawnictwa Phantom Press
International. Pracowała w Wydawnictwie słowo/obraz terytoria. Stworzyła serwis książki.wp.pl.
Najbardziej lubi tłumaczyć beletrystykę, najchętniej taką, w której dzieje się coś ważnego.
Ma na koncie ponad 80 przekładów i kilkaset zredagowanych książek.
Nagrodzona przez „Magazyn Literacki Książki” za przekład książki Zanim zasnę SJ Watsona.
Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Okiem tłumacza – 10 października 2021 (niedziela)

1. Kilka słów o teorii przekładu
    
a) Czym jest przekład i jaki jest jego cel.

     b) Ekwiwalencja funkcjonalna i formalna – co ogranicza tłumacz?
     c) Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2. Tłumaczenie w procesie
    
a) Podział ról między tłumaczem i redaktorem.

     b) Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
     c) Jak zrazić sobie tłumacza?
     d) Pięknym za nadobne – czyli, co tłumacz może zrobić wydawcy.
     e) „Dobry redaktor” – idealny redaktor oczami tłumacza.
     f) „Zły redaktor” – z kim nie chcemy współpracować?
     g) Idea „nowego czytelnika” i jej konsekwencje dla tłumacza i wydawcy.
     h) Standardy współpracy z tłumaczem.
3. Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego
    
a) „Przybornik tłumacza”.

     b) Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
     c) Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
     e) Kalki i fałszywi przyjaciele tłumacza.
     f) Anachronizmy i archaizacja – czy stosować i jak?
     g) Szyk i gramatyka języka wyjściowego a przekład.
     h) Żargon, rejestry językowe, stylizacja, terminologia naukowa – analiza przykładów.
     i) Villon po polsku – Boy-Żeleński jako twórca języka.
4. Ślady tłumacza.
    
a) Różnice kulturowe i związane z nią problemy.

     b) Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
     c) Gdy autor się myli.
     d) Przypisy od tłumacz.
5. Podstawowe pomoce tłumacza.

Wykładowca JAKUB JEDLIŃSKI – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego,  przełożył
około pięćdziesięciu tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu
Łódzkiego. Od 2018 roku współprowadzi kursy Okiem redaktora, okiem tłumacza oraz Kuchnia przekładu,
czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego 
w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek.
W latach 2017‒2021 członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy
Literatury, a w latach
2019-2021 przewodniczący kapituły nagrody Lew Hieronima.  Finalista
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
(przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą
współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy,
pamiętnik z XVIII wieku i  niepublikowaną wcześniej książkę z przełomu XIX i XX wieku. Od 2018 roku współprowadzi
kursy „Okiem redaktora,
okiem tłumacza” oraz „Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia
literackiego z języka angielskiego” w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek.

Szczegółowy program zajęć uczestnicy kursu otrzymują elektronicznie przed pierwszymi zajęciami.

KRTTO   9 – 10 października 2021

Zajęcia (z przerwami):
            sobota  i  niedziela,    godz. 
09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).
           
– Przy zgłoszeniu minimum

               3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.
           
– Dla członków PTWK mających opłacone składki 

               członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.
           
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.
            
Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:

             38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
              dopiskiem Opłata za KRTTO/10/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
29 września 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Formularz KRTTO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
=================================================

Formularz do pobrania:
KRTTO – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Lidia Sadowska
kom.     600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29