Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych ON-LINE
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie

KJPZO   13 – 14 listopada 2021 (weekendowy)    BRAK MIEJSC!!!

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza ponownie na kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie prowadzony w trybie ON-LINE.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym
narzędziem pracy: redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się
tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd.


Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a z
ajęcia składające się z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych, pozwolą na ugruntowanie oraz 
pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne,
a także zagadnienia związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.

W programie KJPZO m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.

2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Zawiłości fleksyjne. Odmiana imion, nazwisk, liczebników i skrótowców.
5. Budowa zdań pojedynczych. Związki zgody i rządu w praktyce.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szkolenie prowadzi dr MICHAŁ WIŚNICKI – językoznawca, doktor nauk humanistycznych.
Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Od lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał
programy i poprowadził szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.:
dla Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach). Z Ośrodkiem 
Edukacyjnym FORUM organizuje
szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, 
języka promocji, perswazji w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych
(m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B).
W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia z modułu „Poprawna polszczyzna”
na kursach internetowych.
Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie
składu, redakcji i korekty
tekstów. Publikował szereg artykułów w periodykach językoznawczych m.in. 
w „Poradniku
Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem
języka
prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem
prof. Jerzego Podrackiego.

KJPZO   13 – 14 listopada 2021  BRAK MIEJSC!!!

Zajęcia (z przerwami):  
            sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 15:00,

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            860,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).
           
– Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 810,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 774.00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         
zaświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
           38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            z dopiskiem Opłata za KJPZO/11/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
3 listopada 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Formularz KJPZO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
=================================================

Formularz do pobrania:
KJPZO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.  606  75  75  29