Kurs korekty wydawniczej ON-LINE

KKWO 13 – 14  i  27 – 28  listopada 2021 – BRAK MIEJSC!

(22 godziny lekcyjne – 18 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej ON-LINE przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie,
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji;
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi ANNA KOŁAT – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim
na UW.  Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa,
MT Biznes,
Muza, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu
lat związana
z wydawnictwem szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy;
stale współpracuje
z Oficyną Literacką Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego,
redakcję językową publikacji edukacyjnych, literackich
i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno
książek papierowych, jak i elektronicznych.

KKWO   13 – 14  i  27 – 28  listopada 2021 – BRAK MIEJSC!

Zajęcia (z przerwami):  
            soboty,        godz. 09:00 – 14:00
            niedziele,    godz. 09:00 – 13:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
             
3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
            
członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                                   
zaświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            z dopiskiem Opłata za KKWO/11/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
3 listopada 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KKWO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
================================================   

Formularz do pobrania:
KKWO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Lidia Sadowska
kom.  600   871   810
tel./fax (22) 850 34 76

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.  606  75  75  29