Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych
ON-LINE

KTMPO   27 – 28 listopada 2021 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)


Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych ON-LINE.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki,
zasadami zapisów matematycznych, terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności
redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez ćwiczenia
z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących  posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.

W programie KTMPO m.in.:

I dzień – 27.11.2021 (sobota)

1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
    
a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
    
b) podręczniki multimedialne.
2.
Elementy tekstów:
    
a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,
    
b) przykłady, zadania odpowiedzi,
3.
Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.
4.
Jednostki miar i zasady zapisu.
5.
Wzory chemiczne i zasady zapisu.
6. Ćwiczenia.

II dzień – 28.11.2021 (niedziela)

7.
Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
    
a) budowa tabel, numeracja,
    
b) tabele a tekst główny i ilustracje.
8.
Ilustracje:
   
a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,
   
b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
9.
Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.
10. Ćwiczenia

Zajęcia prowadzi TERESA WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów
zadań z matematyki, fizyki,
chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Redagowane przez nią książki
m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięćTechnika laserowa i jej zastosowania,
Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów
Polskich Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Poprowadziła szkolenia organizowane przez 
PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Wieloletnia wykładowczyni redakcji
tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych
i technicznych na kursach PTWK.

KTMPO  27 – 28 listopada 2021    

Zajęcia (z przerwami):  
            sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

           
– Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

           
– Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

           
Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.

            
Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
             z dopiskiem Opłata za KRMPO/11/2021

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
17 listopada 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==================================================
Formularz KTMPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
==================================================

Formularz do pobrania:
KRMPO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.


Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.  600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.  606  75  75  29