Kurs redagowania tekstów tłumaczonych 

Okiem redaktora / Okiem tłumacza

KRTT 28 – 29 marca 2020 (weekendowy) 

(14 godzin lekcyjnych)

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zapraszają na zajęcia:

„Okiem redaktora/okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych”.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem.
W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza.
Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły
do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego
i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.
Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć
pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać
podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładu
oraz wszystkich osób pragnących posługiwać  się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów,
z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.


Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Logo STL

W programie KRTT (14 godz. lekcyjnych) m.in.:

Okiem redaktora – 28 marca 2020 (sobota)

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:

    a) segmentyzacja tekstu,
    b) tytuły wewnętrzne,
    c) odsyłacze wewnątrztekstowe,
    d) wyliczenia
2. Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne
    w tekście tłumaczonym:
    a) jednostki miar,
    b) wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b) cytaty z poezji,
    c) cytowanie aktów normatywnych,
    d) cytowanie Pisma św.,
    e) parafrazy,
    f)wyróżnienia typograficzne cytatów,
    g) podstawy prawne cytowania.
4. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a) typy przypisów (przypisy rzeczowe, słownikowe i informacyjne),
    b) bibliografia podmiotowa, przedmiotowa oraz bibliografia w systemie „autor – rok”,
    c) przystosowanie przypisów oraz zapisów bibliograficznych do polskich norm edytorskich.

Wykładowczyni red. Anna Kędziorek – od 30 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi.
Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się redakcji
filologii obcych, następnie redaktorem naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie
redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje
książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej;
Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych
strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania
nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich. Prowadzi wykłady i konwersatorium
w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa”
na specjalizacji edytorskiej. Wieloletnia wykładowczyni na kursach PTWK.

Okiem tłumacza – 29 marca 2020 (niedziela)

1. Kilka słów o teorii przekładu:
     
a) czym jest przekład,

     b) cel przekładu,
     c) tłumaczenie funkcjonalne i formalne – co ogranicza tłumacza,
     d) przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2. Tłumaczenie w procesie:           
    
a) podział ról między tłumaczem i redaktorem,   

    b) komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?    
    c) „Arsenał tłumacza”,    
    d) czego nie wolno tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych,    
    e)nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.  
3. Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego:       
    
a) fałszywi przyjaciele tłumacza,      
    
b) powtórzenia i kalki,   

    c) szyk języka wyjściowego a przekład,    
    d) gramatyka języka wyjściowego a przekład,
    e) żargon, rejestry językowe, terminologia naukowa.
4. Ślady tłumacza:
    
a) różnice kulturowe i związane z nią problemy.  

    b) różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
    c) przypisy od tłumacza.
5. (Auto)redakcja przekładu:
    
a) podstawowe pomoce tłumacza,

    b) tekst przekładu do redakcji.

Wykładowca Jakub Jedliński – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego, przełożył ponad

czterdzieści tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża.
Podróż po nowych Chinach
, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty

historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i nigdy wcześniej
niepublikowaną książkę z przełomu XIX i XX wieku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
Od 2018 roku członek kapituły  Nagrody Lew Hieronima dla wydawcy przyjaznego tłumaczom.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia otrzymują na pierwszych zajęciach.

Szkolenie KRTT (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


28 – 29 marca 2020

Zajęcia: sobota, godz. 10:30 – 16:30,

niedziela, godz. 09:00 – 15:00
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)
Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
al. Jana Pawła II 36C 
(na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).

  • Koszt kursu: 850,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT). 
  • Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 800,00 złotych brutto od osoby.
  • Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie (10 % zniżki) – 765,00 złotych brutto od osoby.


Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje, zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:

38 1160 2202 0000 0000 5515 5678 z dopiskiem Opłata za KRTT/3/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                       
23 marca 2020 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=============================================

Formularz KRTT należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
=============================================

Formularz do pobrania:

KRTT – Formularz zgłoszenia    

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.


Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606 75 75 29

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx