preloader

W dniu 26 sierpnia 2023 roku XX Walny Zjazd Delegatów PTWK
wybrał nowe władze Towarzystwa, które ukonstytuowały się
w następującym składzie:

ZARZĄD GŁÓWNY

     prezes – Rafał Skąpski
     wiceprezes – Jacek Oryl
     wiceprezes – Andrzej Tomaszewski
     sekretarz generalny – Antoni Szperlich
     skarbnik – Agnieszka Dziewulska
     członkinie – Magdalena Frankowska
                       – Renata Włostowska

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA      

     przewodnicząca – Anna Fijewska-Makowska
     zastępca przewodniczącej  – Wojciech Łysek
     członek – Jan Stryjski (Poznań)

SĄD KOLEŻEŃSKI

     przewodnicząca – Ewa Gruda
     zastępca przewodniczącego – Andrzej Palacz
     członkinie – Urszula Ciach
                       – Mirela Tomczyk

 

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content