preloader

ZARZĄD GŁÓWNY

 • prezes – Rafał Skąpski
 • wiceprezes – Olcha Wierzbowska-Sikorska (Poznań)
 • wiceprezes – Tadeusz Skoczek
 • sekretarz generalny – Antoni Szperlich
 • skarbnik – Aniela Topulos
 • członek – Katarzyna Kamińska (Poznań)
 • członek – Andrzej Tomaszewski


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA      

 • przewodnicząca – Anna Fijewska-Makowska
 • zastępca przewodniczącej  – Wojciech Łysek
 • członek – Jan Stryjski (Poznań)


SĄD KOLEŻEŃSKI

 • przewodniczący – Andrzej Palacz
 • zastępca przewodniczącego – Krzysztof Zglecki
 • członek – Ewa Repucho (Wrocław)
 • członek – Lidia Sadowska

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content