preloader

W dniu 11 lutego 2017 roku XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK
wybrał nowe władze Towarzystwa, które ukonstytuowały się
w następującym składzie:

ZARZĄD GŁÓWNY

prezes – Rafał Skąpski

wiceprezes – Olcha Wierzbowska-Sikorska (Poznań)

wiceprezes – Tadeusz Skoczek

sekretarz generalny – Antoni Szperlich

skarbnik – Aniela Topulos

członek – Katarzyna Kamińska (Poznań) członek – Andrzej Tomaszewski


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA      

przewodnicząca – Anna Fijewska-Makowska

zastępca przewodniczącej  – Wojciech Łysek

członek – Jan Stryjski (Poznań)


SĄD KOLEŻEŃSKI

przewodniczący – Andrzej Palacz

zastępca przewodniczącego – Krzysztof Zglecki

członek – Ewa Repucho (Wrocław)

członek – Lidia Sadowska

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content