preloader

XX Walny Zjazd Delegatów PTWK za nami

W sobotę 26 sierpnia 2023 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbył się XX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

 

W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście m.in.:

Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich
fot. Andrej Palacz
Grażyna Szarszewska-Kühl – dyrektor generalna Polskiej Izby Książki
fot. Andrej Palacz

Pierwszym punktem XX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK było wręczenie:

Obrady Walnego Zjazdu otworzyło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego.

fot. Andrzej Palacz


Za nami aż sześć lat działalności. Dwa lata dodatkowe zostały wymuszone pandemią i przepisami covidowymi. Jak wiemy Covid zmienił zasadniczo tok naszego życia, zawodowego, rodzinnego, społecznego. Wprowadzone liczne zakazy odbiły się także na naszym środowisku. Nie odbyło się wiele imprez targowych, kiermaszów i tego typu zaplanowanych, cyklicznych imprez które gromadziły zawsze tłumy zainteresowanych książką. Powoli wracaliśmy do normalności. Rynek książki funkcjonuje już dawnym rytmem, ale skutki pandemii odcisnęły jednak swe piętno. Nas oczywiście najbardziej interesuje problematyka środowiska wydawców, ale przecież całość rynku działa w systemie naczyń połączonych. Trudno więc o pozostałych segmentach nie wspomnieć…
(wystąpienie prezesa – czytaj dalej)

Ponadto XX Walny Zjazd Delegatów PTWK nadał godność Członka Honorowego PTWK ludziom wielce zasłużonym dla naszego Towarzystwa. Zostali nimi Andrzej Karpowicz, Tadeusz Skoczek, Aniela Topulos i Olcha Wierzbowska-Sikorska.

W trakcie obrad Zjazdu delegaci dyskutowali o sytuacji na polskim rynku wydawniczym, oceniali rolę i przyszłość zawodu redaktora książek, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze Towarzystwa. Dyskuskutanci potwierdzili i wsparli idee i propozycje zawarte w Tezach programowych opracowanych przez ustępujący Zarząd Główny. W szczególności dotyczyło to uznania za konieczne kontynuowanie działalności Studium PTWK, zgłoszona została oferta współpracy z Instytutem Badań Literackich, co mogłoby rozszerzyć ofertę tematyki szkoleń. Wnioskowano o powrót do szerszej formuły Nagrody Ikara oraz powołania nowych Nagród: im. Romana Tomaszewskiego i im. Roberta Gamble.

W wyniku tajnego głosowania delegaci wybrali:

  • Zarząd Główny w składzie: Agnieszka Dziewulska, Magdalena Frankowska, Jacek Oryl, Rafał Skąpski, Antoni Szperlich, Andrzej Tomaszewski, Renata Włostowska;
  • Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Fijewska-Makowska, Wojciech Łysek, Jan Stryjski;
  • Sąd Koleżeński w składzie: Urszula Ciach, Ewa Gruda, Andrzej Palacz, Mirela Tomczyk
    (ukonstytuowanie władz – czytaj dalej)

W odrębnym tajnym głosowaniu Rafał Skąpski został ponownie wybrany na prezesa PTWK.
Jest to wyraz uznania dla pracy Zarządu i przyznania votum zaufania na kolejną kadencję.

fot. Andrzej Palacz


XX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek podjął Uchwałę:
 Wypełniając zadania statutowe, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek kontynuować będzie dotychczasowe kierunki działalności – których nadrzędnym celem jest: troska o poziom i rozwój edytorstwa oraz sztuki książki, integracja środowisk zaangażowanych w tworzenie, publikowanie i upowszechnianie książki (w różnych jej formach) oraz w rozwój czytelnictwa, krzewienie kultury słowa. Zadaniem PTWK jest także dbałość o rangę i etos zawodu wydawcy…
(pełen tekst uchwały – czytaj dalej)

 

Z okazji XX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK ukazał się specjalny numer magazynu WYDAWCA, który jest jednocześnie Sprawozdaniem z działalności PTWK za ostatnie sześć lat.
(sprawozdanie – czytaj dalej)

M.K.

(Fotorelacja Andrzej Palacz)

 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content