preloader

XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK

W sobotę 11 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

 
Zjazd otworzyło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego, który w swoim sprawozdaniu ocenił bieżącą sytuację PTWK na rynku wydawniczym, a także przedstawił najważniejsze działania Zarządu w minionej kadencji i na następne cztery lata.

W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście:

 
 

Szanowne Koleżanki Delegatki, Szanowni Koledzy Delegaci.

Zdajemy dziś sprawę z działalności w latach 2013-2017. Ale za nami nie tylko te ostatnie cztery lata, za nami, za naszymi poprzednikami już 95 lat bogatej, owocnej, dobrej działalności Towarzystwa…  
(wystąpienie prezesa – czytaj dalej)

Podczas XIX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK wręczono:

  • Honorowe Odznaki PTWK i Medale Pamiątkowe PTWK osobom szczególnie zasłużonym dla rynku wydawniczego i naszego Towarzystwa.
  • Ponadto XIX Walny Zjazd Delegatów PTWK nadał godność Członka Honorowego PTWK ludziom wielce zasłużonym dla polskiej książki i kultury.
    (lista wyróżnionych osób – czytaj dalej)

W trakcie obrad Zjazdu delegaci dyskutowali o sytuacji na polskim rynku wydawniczym, oceniali rolę i przyszłość zawodu redaktora książek, sytuację książki naukowej, a zwłaszcza podręczników, poruszyli sprawę projektu ustawy o książce, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze Towarzystwa.

W wyniku tajnego głosowania delegaci wybrali:

  • Zarząd Główny w składzie: Katarzyna Kamińska, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek, Antoni Szperlich, Andrzej Tomaszewski, Aniela Topulos i Olcha Wierzbowska-Sikorska;
  • Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Fijewska-Makowska, Wojciech Łysek, Jan Stryjski;
  • Sąd Koleżeński w składzie: Andrzej Palacz, Ewa Repucho, Lidia Sadowska, Krzysztof Zglecki
    (ukonstytuowanie władz – czytaj dalej)

W odrębnym tajnym głosowaniu Rafał Skąpski został ponownie wybrany na prezesa PTWK.

Jest to wyraz uznania dla pracy Zarządu i przyznania votum zaufania na kolejną kadencję.

XIX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek podjął Uchwałę, która zobowiązuje nowo wybrane władze PTWK do opracowania programu Towarzystwa na nową kadencję (lata 2017-2020), opartego o zgłoszone przez uczestników XIX Zjazdu PTWK wnioski i postulaty – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Walnego Zjazdu. Przyjęty program zostanie opublikowany na stronach internetowych PTWK.

Z okazji XIXWalnego Zjazdu Delegatów PTWK ukazał się specjalny numer magazynu WYDAWCA, który jest jednocześnie Sprawozdaniem z działalności PTWK za ostatnie cztery lata.

(sprawozdanie – czytaj dalej)

M.K.

(Foto: Andrzej Palacz)

XIX Zjazd Delegatów. Siedzą od lewej: Katarzyna Kamińska, Olcha Wierzbowska-Sikorska, Aniela Topulos, stoją od lewej: Antoni Szperlich, Tadeusz Skoczek, Rafał Skąpski, Andrzej Kurz (Honorowy Prezes PTWK), Andrzej Tomaszewski (fot. AP)

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content