preloader

Wy-twórcy książek. Historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u

Kto i jak decydował o ostatecznym kształcie książek, na których wychowały się powojenne pokolenia Polaków?
Jak duży wpływ na proces wydawniczy mieli sami autorzy, a jaki redaktorzy, graficy, projektanci i drukarze?
O dorobku i kulisach pracy wydawnictw literackich w Polsce Ludowej pisarz i grafik MARCIN WICHA rozmawia z JANEM BOKIEWICZEM, projektantem książek oraz AGNIESZKĄ DZIEWULSKĄ z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, redaktorką w Wydawnictwie Iskry.
 
15 listopada, środa.
Startujemy o 19.00.
Wstęp wolny.
Przyjdź lub oglądaj on-line.
Big Book Caf MDM [Koszykowa 34/50]
Partner wydarzenia: Wydawnictwo Karakter
Partner medialny: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 
O KSIĄŻCE
Bogato ilustrowana książka pod redakcją Jacka Mrowczyka ukazuje historię społeczności wydawniczej w nietypowy sposób – traktując osoby projektujące książki na równi z redaktorkami i redaktorami. Bo każda książka to rezultat wspólnej pracy jej autorki lub autora, redakcji wydawniczej i graficznej, projektanta, który przesądził o jej wyglądzie, czy nawet drukarza. Zawarte tu historie polskich wydawnictw pokazują nie tylko ich stronę organizacyjną i handlową, lecz także losy związanych z nimi ludzi. Mowa tu o wybitnych fachowcach i wizjonerach, którzy uczestnicząc w budowie Polski Ludowej, zderzyli się z jej totalitaryzmem. To także historia pracujących w okresie PRL-u na etatach w wydawnictwach grafików; wywiady z siedmiorgiem z nich także zamieszczono w książce.
Publikacja ma wiele autorek i autorów: ekspertek i bibliofilów, znających historię książki i księgarstwa. Mieści 17 rozdziałów poświęconych wybranym wydawnictwom, w rzeczywistości jednak liczba opisanych oficyn jest większa – często wydawnictwa łączyły się i przekształcały w nowe instytucje. Książka ta wypełnia ważną lukę w historii życia kulturalnego w Polsce.
 
NASI GOŚCIE:
Marcin Wicha – urodził się w 1972 roku w Warszawie. Grafik. Projektował (i projektuje) okładki, plakaty i znaki graficzne. Jego teksty ukazywały się między innymi w „Autoportrecie”, „Literaturze na Świecie” i „Tygodniku Powszechnym”. Przez kilka lat publikował cotygodniowe rysunkowe komentarze w „Tygodniku Powszechnym”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i „Charakterami”. Wydał kilka książek dla dzieci. Autor „Kierunku zwiedzania” i zbioru felietonów „Nic drobniej nie będzie”. Laureat Paszportu POLITYKI, zdobywca Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Nagrody Literackiej Gdynia za książkę „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”.
Agnieszka Dziewulska – redaktorka i korektorka, od 2009 r. związana z Wydawnictwem Iskry; członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; miłośniczka, badaczka i popularyzatorka polskiej sztuki ilustracji, zwłaszcza twórczości Janusza Grabiańskiego.
Jan Bokiewicz – urodził się 5 lutego 1941 r. w Warszawie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1967). Od 1960 grafik, m.in. w wydawnictwach: Czytelnik, PIW, Iskry. W latach 1982-1989 współpracownik wydawnictw podziemnych: autor opr. graf. książek, okładek i ilustracji m.in. dla NOWej, Wydawnictwa Krąg, Pokolenia, Przedświtu i Wyzwolenia, okładek pisma „Kultura Niezależna”; uczestnik wystaw sztuki niezależnej. 1984-1988 redaktor i redaktor techniczny podziemnego pisma artystycznego „Wybór”. W 1985 wyróżniony Nagrodą Kulturalną „Solidarności” przez Komitet Kultury Niezależnej. Po 1989 grafik-projektant książek, typografii, reklam, logotypów i plakatów. Artysta wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1989 i 2001), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).
 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content