preloader

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. “UCZONY, POLITYK, PODLASIAK. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu na osiemdziesiąte urodziny”

„Skrupulatny i życzliwy recenzent artykułów naukowych, nie tylko czyta, opiniuje i poprawia, ale też uzasadnia swoje opinie, podaje propozycje uzupełnień, a nawet bibliografię. Taki recenzent to skarb dla wydawnictwa naukowego i nauczyciel” – stwierdza dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, we wprowadzeniu do niniejszej Księgi. To właśnie w uznaniu zasług Profesora i w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz Muzeum Niepodległości jako członka Rady Naukowej, Programowej i Wydawniczej, Muzeum wydało w serii „Plurimos Annos” tę specjalną publikację, w której przypominamy kilkanaście artykułów zamieszczonych na łamach kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. Profesor Dobroński jest również popularyzatorem historii Białegostoku i regionu, od 1972 roku związanym z białostockim uniwersytetem. Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstała ekspozycja Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego, której Profesor jest honorowym kustoszem. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię ziem północno-wschodnich Polski XIX – XX wieku, historię wojskowości, a także losy Polaków poza granicami Polski. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Przedstawienie książki: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Ludwik Malinowski, red. Bartłomiej Sokołowski
Prowadzenie:
Piotr Maroński
14 marca 2024, godz. 15
Muzeum Niepodległości w Warszawie

„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące wartościowe publikacje książkowe o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej  oraz ich autorów.

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content