Kursy redakcji merytorycznej ON-LINE

KRMO 1   23.09.2023 – 09.12.2023 (weekendowy) 
KRMO 2 → 25.09.2024 – 13.12.2023 (tygodniowy)    BRAK MIEJSC!

(90 godzin lekcyjnych / 70 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na dwa kursy redakcji merytorycznej w trybie ON-LINE.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć
dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje
zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
     – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
     – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
     – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 8 godz.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome, Edge)
pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów
.
Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie
kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka
i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty
matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław
Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

============================================================

KRMO 1
23.09.2023 – 09.12.2023   (WEEKENDOWY)  

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:

23 – 24 września 2023
30 września – 1 października 2023  / 
14 – 15 października 2023  /  28 – 29 października 2023
4 – 5 listopada 2023  /  18 – 19 listopada 2023  / 
2 – 3 grudnia 2023  /  9
grudnia 2023

Zajęcia (z przerwami):
            soboty  i  niedziele,    godz. 09:00 – 16:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
18 września 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc!

Formularz do pobrania:
KRMO 1 – Formularz zgłoszenia (wrzesień 2023)

=========================================================

KRMO 2 → 25.09.2023 – 13.12.2023 (TYGODNIOWY) 

Terminy wszystkich zajęć:

25,  27  września 2023
02,  04,  09,  11,  16,  18,  23,  25  października 2023
06,  08,  13,  15,  20,  22,  27,  29  listopada 2023
04,  06,  11,   13  grudnia 2023                                   

Zajęcia (z przerwami):
            poniedziałki  i  środy,  godz. 17:00 – 21:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
19 września 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc!

Formularz do pobrania:
KRMO 2 – Formularz zgłoszenia (wrzesień 2023)

===================================================
Podpisane osobiście SKANY formularzy  KRMO 1  i  KRMO 2
należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
===================================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Koszt kursu:
            1890,00 złotych brutto od osoby
(zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               z 3 osób danej firmy – 1840,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 1701,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
           z dopiskiem Opłata za KRMO 1/9-12/2023 
                          lub  Opłata za KRMO 2/9-12/2023

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod poniżej podanymi numerami telefonów.

Kurs weekendowy
Maria Kuisz
Organizatorka kursu KRMO 1
kom.  606  75  75  29
=========================
Kurs tygodniowy
Lidia Sadowska

Organizatorka kursu KRMO 2
kom.  600   871   810