Kurs redakcji merytorycznejON-LINE

KRMO 1   26.02.2022 – 04.06.2022 (weekendowy)  BRAK MIEJSC!
KRMO 2 → 02.03.2022 – 30.05.2022 (tygodniowy)BRAK MIEJSC!

(90 godzin lekcyjnych / 70 godzin zegarowych)

Podstawowykurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć
dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje
zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
     – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
     – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
     – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 8 godz.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome, Edge) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka
i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty
matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław
Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

============================================================
KRMO 1 → 26.02.2022 – 04.06.2022  (WEEKENDOWY)   BRAK MIEJSC!

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:

26 – 27 lutego 2022
12 – 13 marca 2022   /   26 – 27 marca 2022
09 – 10 kwietnia 2022   /   23 – 24 kwietnia 2022
07 – 08 maja 2022   /   21 – 22 maja 2022
04 czerwca 2022 

Zajęcia (z przerwami):
            soboty  i  niedziele,    godz. 09:00 – 16:00

Formularz do pobrania:
KRMO 1 – Formularz zgłoszenia

=========================================================

KRMO 2  02.03.2022 – 30.05.2022(TYGODNIOWY)   BRAK MIEJSC!

Terminy wszystkich zajęć:

02,  07,  09,  14,  16,  21,  23,  28,  30  marca 2022
04,  06,  11,  20,  25,  27  kwietnia 2022
09,  11,  16,  18,  23,  25,  30  maja 2022                                    

Zajęcia (z przerwami):
            poniedziałki  i  środy,  godz. 17:00 – 21:00

Formularz do pobrania:
KRMO 2 – Formularz zgłoszenia

============================================================
Formularze KRMO 1  i  KRMO 2 należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
============================================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Koszt kursu:
            1830,00 złotych brutto od osoby
(zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               z 3 osób danej firmy – 1780,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 1647,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
           z dopiskiem Opłata za KRMO 1/2/2022 
                          lub  Opłata za KRMO 2/3/2022

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Kurs weekendowy
Maria Kuisz
Kierownik kursu KRMO 1

kom.  606  75  75  29

Kurs tygodniowy
Lidia Sadowska

Kierownik kursu KRMO 2
kom.  600   871   810