Kurs tłumaczenia literackiego z języka szwedzkiego
dla początkujących ON-LINE

KTLSO → 17 – 18 czerwca 2023 (weekendowy)

(16 godzin lekcyjnych / 14 godzin zegarowych)

 Studium PTWK zaprasza tym razem na NOWY Kurs tłumaczenia literackiego z języka szwedzkiego dla początkujących w trybie ON-LINE.

Polska, tuż po Niemczech, jest krajem, w którym ukazuje się najwięcej przekładów literatury szwedzkiej, między 150 a 200 tytułów rocznie. Są to kryminały i thrillery, romanse, książki dla dzieci i młodzieży, poradniki, reportaże, a także literatura piękna. Trend ten utrzymuje się od dwóch dekad, a różnorodność tytułów pokazuje nie tylko modę i profil rynku w Szwecji i w Polsce, lecz również gusta kilkorga tłumaczy z języka szwedzkiego, którzy sami wybierają książki i prezentują je polskim wydawcom.

Podczas kursu przyjrzymy się rynkowi szwedzkiemu i polskiemu, porozmawiamy o współczesnej szwedzkiej literaturze, ale przede wszystkim poświęcimy czas na szlifowanie języka polskiego w przekładzie.

Kurs przeznaczony jest dla początkujących tłumaczy, absolwentów i studentów filologii obcych oraz wszystkich osób chcących spróbować sił jako tłumacze literatury. Wymagana jest znajomość języka szwedzkiego na poziomie pozwalającym samodzielną pracę nad przekładem, a także podstawowa wiedza na temat współczesnej literatury szwedzkiej.

Kurs składa się przede wszystkim z krytyki tekstów przełożonych przez uczestników i uczestniczki. Dlatego każda z osób biorących udział w szkoleniu proszony jest o przesłanie najpóźniej do 12 czerwca wybranych i przełożonych przez siebie pięciu stron tekstu (literatura piękna, gatunek dowolny). Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują przekłady pozostałych kursantów i krytycznie je czytają.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.


W programie KTLSO m.in.:

I dzień: 17 czerwca 2023 (sobota)

1. Kilka słów o teorii przekładu
   
a)
Czym jest przekład?
    b)
Cel przekładu.
    c)
Konwencje językowe.
    d)
Ekwiwalencja funkcjonalna i formalna – co ogranicza tłumacz?
    e)
Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2.
Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego.
    
Szczegółowe omówienie przekładów przesłanych przez kursantów:
     a)
nieprzekładalność,
     b)
kalki i fałszywi przyjaciele tłumacza,
     c)
powtórzenia,
     d)
szyk języka wyjściowego a przekład,
     e)
żargon,
     f)
rejestry językowe,
     g) stylizacja.

II dzień: 18 czerwca 2023 (niedziela)

1. Jak zostać tłumaczem?
     a)
Jak wyglądają̨ początki w zawodzie?
     b)
Jak nawiązać́ kontakt z wydawnictwem?
     c)
Umowa z wydawnictwem.
     d)
Co się̨ dzieje po odesłaniu przekładu do redakcji?
     e)
Na co tłumacz ma wpływ zanim przekład trafi do druku?
2.
Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego – część druga.
    
Szczegółowe omówienie przekładów przesłanych przez kursantów:
     a)
nieprzekładalność,
     b)
kalki i fałszywi przyjaciele tłumacza,
     c)
powtórzenia,
     d)
szyk języka wyjściowego a przekład,
     e)
żargon,
     f)
rejestry językowe,
     g) stylizacja.

Zajęcia prowadzi mgr JUSTYNA CZECHOWSKA – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka literatury szwedzkiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), w latach 2016-2018 przewodnicząca kapituły nagrody Lew Hieronima, a między 2017 a 2020 rokiem prezeska STL. Pracowała między innymi jako koordynatorka międzynarodowych projektów kulturalnych i agentka literacka. Przełożona przez nią książka Kristin Berget „Der ganze Weg” była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Jest laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2018 za przekład książki Linn Hansén „Przejdź do historii”. W roku 2021 była nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład reportażu Matildy Voss Gustafsson „Klub”. Od 2015 r. współtworzy program festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”. Od lat organizuje, a od 2019 roku prowadzi wyższe seminarium dla tłumaczy literatury szwedzkiej organizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i we współpracy z Radą Kultury Szwecji.

KTLSO   17 – 18 czerwca 2023 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami): 
             
sobota i niedziela,     godz. 09:00 – 16:00

              Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 15 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:

            940,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
              3 osób z danej firmy – 890,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki

               członkowskie (10 % zniżki) – 846,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków STL mających opłacone składki

               członkowskie 860,00 złotych brutto od osoby.

            Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
              38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            dopiskiem Opłata za KTLSO/6/2023.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
9 czerwca 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

==================================================
Formularz KTLSO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
==================================================

Formularz do pobrania:
KTLSO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KTLSO
kom.  606 75 75 29