Kurs tłumaczenia literackiego z języka angielskiego dla ZAAWANSOWANYCH  ON-LINE

KTLAZO 10 – 11  i  24 – 25 czerwca 2023 (2 weekendy)

(28 godzin lekcyjnych / 21 godzin zegarowych)

Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek odpowiadając na potrzeby wydawców, a także w oparciu o sugestie zawarte w ankietach uczestników szkolenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na 2-weekendowy Kurs tłumaczenia literackiego z języka angielskiego dla ZAAWANSOWANYCH ON-LINE.

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia z przekładem literackim oraz uczestniczyli w kursie przekładu literackiego dla początkujących oraz chcą pogłębić znajomość najważniejszych technik i strategii wykorzystywanych podczas tłumaczenia tekstów literackich poprzez praktyczne ćwiczenia na tekstach zadanych przez wykładowców. Wymagana jest znajomość języka angielskiego pozwalająca w pełni zrozumieć literacki i naukowy tekst pisany, śledzić tok zajęć oraz wykonywać ćwiczenia. Ponadto mile widziana jest znajomość zasad języka polskiego umożliwiająca poprawne przełożenie tekstu literackiego.

Celem kursu jest pogłębienie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przekładem literackim i popularnonaukowym, a także uświadomienie słuchaczom konieczności podejmowania przemyślanych decyzji translatorskich, służących zachowaniu charakteru i wymowy tekstu oryginalnego, nawet kosztem odejścia od dosłownego brzmienia oryginału lub słownikowo rozumianej poprawności językowej.

Podczas kursu omówione zostaną trudniejsze problemy pojawiające się podczas pracy nad przekładem, takie jak: synonimizacja, nieprzekładalność, dialog uwzględniający szczególne cechy idiomu postaci, gry językowe, nawiązania kulturowe i intertekstualne, cytaty i kryptocytaty, język specjalistyczny, naukowy i potoczny, błędy popełnione przez autora, a także sposoby radzenia sobie z tego typu wyzwaniami w oparciu o konkretne przykłady.

Ważnym elementem kursu są zajęcia z doświadczoną redaktorką tekstów tłumaczonych i tłumaczką, która zwróci uwagę na błędy najczęściej popełniane przez mniej doświadczonych tłumaczy pracujących dla profesjonalnych wydawnictw literackich. Podczas prowadzonych przez nią zajęć zostanie omówiony szereg zagadnień sprawiających szczególne problemy, w tym m.in. niewłaściwe konstrukcje składniowe, naruszenia łączliwości i kłopoty ze związkami frazeologicznymi, przekład toponimów, różnice w zakresie pisowni i interpunkcji polskiej i angielskiej oraz przyjęte formy zapisu kwestii dialogowych..

Uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy poprzez samodzielne wykonanie przekładów różnego typu tekstów literackich. Tłumaczenia te zostaną dokładnie przeanalizowane pod kierunkiem wykładowców i skonfrontowane z różnymi wersjami wykonanymi przez słuchaczy. Zajęcia te będą także okazją do pogłębienia i uzupełnienia wiadomości przekazanych w trakcie podstawowego kursu dla początkujących.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

 I dzień: 10 czerwca 2023 (sobota) – 8 godz. lekcyjnych

I. Poprawna polszczyzna dla tłumaczy literackich. Część 1 – Dominika Cieśla-Szymańska
   
1. Omówienie testu z wiedzy o kulturze języka polskiego.
    2. Podręczny warsztat redaktora i tłumacza – lista źródeł.
    3. Typowe problemy językowe, merytoryczne i edytorskie w tekstach tłumaczonych 
        –
wprowadzenie do ćwiczeń.
    4. Błędy gramatyczne.
    5. Błędy leksykalne.
II.
Tłumaczyć współczesność, tłumaczyć odmienność – Rafał Lisowski
      1.
Uwarunkowania kulturowe, prawo i polityka.
      2. Nie tylko Londyn i Nowy Jork – język angielski czy języki angielskie?
      3. Języki mniejszości: płeć, rasa, tożsamość.

    
Warsztat ma  formę translatorium. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymają
    
do przełożenia fragmenty różnorodnych tekstów literackich.

II dzień: 11 czerwca 2023 (niedziela) – 8 godz. lekcyjnych

I. Poprawna polszczyzna dla tłumaczy literackich. Część 2 – Dominika Cieśla-Szymańska
   1.
Błędy stylistyczne.
   2. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
   3. Błędy przekładu.
   4. Błędy edytorskie i warsztatowe.
   5. Podsumowanie – jak redagować własny przekład i jak rozwijać swój warsztat?
II.
Literackość tekstów niebeletrystycznych ‒ Jakub Jedliński
    
Warsztat zostanie poświęcony literackim zabiegom stosowanym przez autorów
     literatury faktu, takim jak:
     1.
Oznaczone i nieoznaczone nawiązania do dzieł literackich.
     2. Stricte literackie techniki stosowane przez reportażystów i autorów literatury
          popularnonaukowej.
     3. Dialogi, żarty, gry językowe, celowe anachronizmy itd.

     Translatorium. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymają do przełożenia fragmenty
     różnorodnych tekstów literackich.

III dzień: 24 czerwca 2023 (sobota) – 6 godz. lekcyjnych 

I. Tłumacz-telepata: wejść w głowę bohatera, by dobrać mu głos Rafał Lisowski 
    1.
Wnioskowanie z kontekstu, czytanie intencji.
    2. Odmienne stany świadomości, niewiarygodny narrator.
    3. Czy język musi pasować do postaci?

    Translatorium. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymają do przełożenia fragmenty
    różnorodnych tekstów literackich.

II.
Blask księżyca, jego lordowska mość i zetlałe koronki: powtórne przekłady
      literackiego
kanonu sprzed wieku – Dorota Konowrocka-Sawa              
    
1. Specyfika nawiązań kulturowych spotęgowana upływem czasu.

     2. Bogactwo i różnorodność angielszczyzny sprzed wieku vs konwencje powieści
         gatunkowych.

     3. Mowa potoczna niższych klas społecznych i zróżnicowanie mowy różnych grup
         społecznych
w społeczeństwie klasowym.
     4. Archaizmy jako środki stylistyczne.
     5. Opracowania literaturoznawcze jako narzędzie pracy tłumacza pracującego z kanonem.

     Translatorium. Uczestnicy kursu przed zajęciami otrzymają do przetłumaczenia fragmenty
    
wybranych przez wykładowczynię tekstów z końca XIX wieku oraz popularnych kryminałów.

IV dzień: 25 czerwca 2023 (niedziela) – 6 godz. lekcyjnych

I. Postacie niepapierowe – o tłumaczeniu dialogów i ich znaczeniu dla powieści – Jakub Jedliński
   1.
Różnicowanie portretu postaci poprzez różnice w mówieniu.
   2. Charakterystyka postaci poprzez dialog.
   3. Komizm w dialogach.
   4. Dialog jako źródło wiedzy o przeszłości bohaterów.
   5. Dialog wewnętrzny itd.

   Translatorium. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymają do przełożenia fragmenty
   różnorodnych tekstów literackich.

II. W odmętach internetów: tłumaczenie postmillenialsów – Dorota Konowrocka-Sawa
    
1.
Odszyfrowywanie znaczenia oryginału w oparciu o źródła internetowe.
     2. Język mediów społecznościowych młodych ludzi.
     3. Ironia vs poetyckość.
     4. Narzędzia tłumacza arcywspółczesnych tekstów.

     Translatorium. Przed zajęciami uczestnicy kursu otrzymają do przetłumaczenia fragmenty
     bardzo współczesnej, fragmentarycznej, poetyckiej i niekonwencjonalnej powieści.

 Tłumaczenia uczestników odesłane wykładowcom zostaną omówione na zajęciach z zachowaniem anonimowości autorów poszczególnych przekładów i ze szczególnym uwzględnieniem propozycji najciekawszych i najmniej trafnych. Propozycje uczestników zostaną również porównane z propozycjami autorów opublikowanych przekładów.

Zajęcia prowadzą:

DOMINIKA CIEŚLA-SZYMAŃSKA – redaktorka i tłumaczka literacka. W ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim studiowała nauki humanistyczne, głównie kulturoznawstwo i językoznawstwo. Jest autorką kilkudziesięciu przekładów z dziedziny literatury faktu, humanistyki i literatury pięknej oraz członkinią założycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Jako redaktorka książek i koordynatorka procesu wydawniczego przez wiele lat była związana z wydawnictwem W.A.B. (Grupa Wydawnicza Foksal); współpracowała też z wydawnictwami takimi jak Czarne, Prószyński, Świat Książki, Marginesy, Egmont, Wielka Litera. Prowadziła również zajęcia z kultury języka polskiego i redakcji przekładu dla Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Vistula. Obecnie pracuje jako redaktorka prowadząca w Wydawnictwie Dwie Siostry.

JAKUB JEDLIŃSKI – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego,  przełożył około pięćdziesięciu tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 roku współprowadzi kursy Okiem redaktora, okiem tłumacza oraz Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. W latach 2017‒2021 członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a w latach 2019-2021 przewodniczący kapituły nagrody Lew Hieronima.  Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i  niepublikowaną wcześniej książkę z przełomu XIX i XX wieku. Od 2018 roku współprowadzi kursy „Okiem redaktora, okiem tłumacza” oraz „Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego z języka angielskiego” w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek.

DOROTA KONOWROCKA-SAWA – ekonomistka, dziennikarka z przypadku, tłumaczka z wyboru i zamiłowania,  autorka około
70 przekładów. Brak wykształcenia humanistycznego nadrabia dziennikarską dociekliwością, matematyczną precyzją i  lekkością pióra. Zaczynała od literatury faktu (m.in. Jon Krakauer i Sebastian Junger) i publicystyki (John Holt), tłumaczyła literaturę młodzieżową, fantasy, powieści obyczajowe i historyczne, reportaż historyczny, esej futurologiczny i feministyczne opowiadania, retrokryminały i literacką klasykę, dziś chętnie wraca do literatury faktu i zabarwionej humorem prozy. Za przekład książki Superinteligencja Nicka Bostroma na temat perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów (edycja 2015/2016). Przewodnicząca oddziału wschodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Inicjatorka Stołu Widzialnego Tłumacza: cyklicznych spotkań praktyków przekładów omawiających wybrane rozwiązania translatorskie. Moderatorka rozmów i debat o przekładzie. Od kilku lat współprowadzi w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek kurs tłumaczenia literackiego z języka angielskiego dla początkujących / Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę.

RAFAŁ LISOWSKI – tłumacz literacki z języka angielskiego. Absolwent Instytutu Anglistyki UW. Od kilkunastu lat tłumaczy literaturę piękną, literaturę faktu, kryminały, poradniki, scenariusze oraz książki dla dzieci i młodzieży. Ma na koncie ponad
50 wydanych przekładów literackich. Autor około sześćdziesięciu przekładów, między innymi Kurta Vonneguta, Trumana Capotego, Stephena Kinga i Brandona Mulla. Laureat nagrody dla Książki Roku „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” za Listy Kurta Vonneguta. Od 2018 roku członek kapituły nagrody Lew Hieronima. Od 2018 roku współprowadzi kursy Okiem redaktora, okiem tłumacza oraz Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. Autor m.in. komentarza do umowy modelowej STL. Delegat Stowarzyszenia w CEATL, gdzie wchodzi w skład grupy zajmującej się prawami autorskimi. W latach 2016-2018 członek kapituły nagrody Lew Hieronima. W latach 2017-2020 pełnił w zarządzie STL funkcję skarbnika.  Obecnie prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Uważa, że literatura wysoka wymaga przekładu doskonałego, a literatura popularna – jeszcze lepszego, bo to ona trafia do szerokiego odbiorcy.

KTLAZO   10 – 11  i  24 – 25 czerwca 2023

Zajęcia (z przerwami): 

I  weekend
         
sobota  i  niedziela,   godz. 09:00 – 16:00
II weekend
         
sobota  i  niedziela,   godz. 09:00 – 14:00

           Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome lub Edge) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.
Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            1050,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).

            Przy zgłoszeniu minimum
             3 osób z danej firmy – 1000,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
            członkowskie (10 % zniżki) – 945,00 złotych brutto od osoby.

          – Dla członków STL mających opłacone składki
           członkowskie – 970,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                       zaświadczenie ukończenia kursu.

         Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
         dopiskiem Opłata za KTLAO/6/2023

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
5 czerwca 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

===================================================
Formularz KTLAZO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
===================================================

Formularz do pobrania:
KTLAZO – Formularz zgłoszenia     

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Maria Kuisz
Organizatorka kursu KTLAZO
kom.     606  75  75  29