Kurs redagowania tekstów tłumaczonych ON-LINE
Okiem redaktora / Okiem tłumacza

KRTTO → 28 – 29 października (weekendowy)  

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na zajęcia Okiem redaktora / Okiem tłumacza. Kurs redagowania tekstów tłumaczonych.

Opublikowany przekład to efekt ścisłej współpracy tłumacza z redaktorem. W czasie kursu uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na tekst okiem redaktora i okiem tłumacza. Dowiedzą się, jak dzielić obowiązki i co zrobić, żeby ich odmienne spojrzenia w rezultacie doprowadziły do powstania wartościowego, dobrze napisanego, porywającego tekstu.

Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, dostosowaniem ich do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy. Redaktorzy będą mieli okazję, między innymi, poznać techniki tłumaczeniowe pozwalające ominąć pułapki oryginału, zagadnienia związane z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza i problemy, jakie mogą sprawiać podczas przekładu różnice kulturowe między krajami oryginału i przekładu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, początkujących tłumaczy i weryfikatorów przekładuoraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z omawianymi kwestiami poprzez dyskusje, rozwiązywanie problemów, z którymi spotykają się redaktor oraz ćwiczenia ilustrujące omawiane zagadnienia.

Kurs pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.


W programie KRTTO m.in.:

Okiem redaktora – 28 października 2023 (sobota)

1. Proces wydawniczy 
     a) Harmonogram prac.

     b) Etapy opracowania redakcyjnego.
     c) Opóźnienia i inne problemy.
2. Przygotowanie przekładu jako praca zespołowa – podział zadań.
     a) Redaktor inicjujący i redaktor prowadzący.
     b) Redaktor językowy.
     c) Tłumacz.
     d) Konsultant,
     e) Korektor.
3. Warsztat redaktora – nie tylko słowniki.
     a) Wiedza niezbędna i wiedza ogólna.
     b) Słowniki, poradniki, poradnie językowe.
     c) Wytyczne edytorskie i obiegówka.
     d) Inne przydatne źródła.
     e) Konsultanci i eksperci.
     f) Talent, intuicja, doświadczenie
4. Dobry przekład jako wspólny cel.
     a) Redaktor – czujny czytelnik, życzliwy krytyk, kompetentny doradca.

     b) Prawa autora i prawa tłumacza – czego nie wolno redaktorowi.
     c) Komunikacja redaktor-tłumacz – życzliwość, szacunek, asertywność.
     d) Czytelność redakcji – jak oszczędzić sobie pracy i nerwów.
     e) Sytuacje konfliktowe.
5. Zadania redaktora przekładu.
     a) Tekst jako wielopoziomowa struktura.
     b) Weryfikacja z oryginałem.
     c) Przekład jako komunikat.
     d) Lokalizacja elementów obcych.
     e) Poprawność merytoryczna.
     f) Aparat bibliograficzny i przypisy od redakcji.
6.
Najczęstsze błędy w przekładach – ćwiczenia.

     a) Błędy językowe.
     b) Błędy merytoryczne i błędy przekładu.
     c) Błędy edytorskie.
7. Problemy redakcyjne w różnych typach tekstów – ćwiczenia.
     a) Proza.
     b) Non fiction.
     c) Książka edukacyjna.
     d) Tekst użytkowy.

Wykładowczyni DOMINIKA CIEŚLA-SZYMAŃSKA – redaktorka i tłumaczka literacka. W ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim studiowała nauki humanistyczne, głównie kulturoznawstwo i językoznawstwo. Jest autorką kilkudziesięciu przekładów z dziedziny literatury faktu, humanistyki i literatury pięknej oraz członkinią założycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Jako redaktorka książek i koordynatorka procesu wydawniczego przez wiele lat była związana z wydawnictwem W.A.B. (Grupa Wydawnicza Foksal); współpracowała też z wydawnictwami takimi jak Czarne, Prószyński, Świat Książki, Marginesy, Egmont, Wielka Litera. Prowadziła również zajęcia z kultury języka polskiego i redakcji przekładu dla Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Vistula. Obecnie pracuje jako redaktorka prowadząca w Wydawnictwie Dwie Siostry.

Okiem tłumacza – 29 października 2023 (niedziela)

1. Kilka słów o teorii przekładu
a) Czym jest przekład i jaki jest jego cel.

     b) Ekwiwalencja funkcjonalna i formalna – co ogranicza tłumacz?
     c) Przekład jako interpretacja – konsekwencje.
2. Tłumaczenie w procesie
a) Podział ról między tłumaczem i redaktorem.

     b) Komunikacja redaktora z tłumaczem – co zrobić, żeby współpraca była skuteczna?
     c) Jak zrazić sobie tłumacza?
     d) Pięknym za nadobne – czyli, co tłumacz może zrobić wydawcy.
     e) „Dobry redaktor” – idealny redaktor oczami tłumacza.
     f) „Zły redaktor” – z kim nie chcemy współpracować?
     g) Idea „nowego czytelnika” i jej konsekwencje dla tłumacza i wydawcy.
     h) Standardy współpracy z tłumaczem.
3. Od oryginału do poprawnie napisanego tekstu polskiego
a) „Przybornik tłumacza”.

     b) Czego „nie wolno” tłumaczowi – rodzaje błędów tłumaczeniowych.
     c) Nieprzekładalność i jak sobie z nią radzić.
     e) Kalki i fałszywi przyjaciele tłumacza.
     f) Anachronizmy i archaizacja – czy stosować i jak?
     g) Szyk i gramatyka języka wyjściowego a przekład.
     h) Żargon, rejestry językowe, stylizacja, terminologia naukowa – analiza przykładów.
     i) Villon po polsku – Boy-Żeleński jako twórca języka.
4. Ślady tłumacza.
a) Różnice kulturowe i związane z nią problemy.

     b) Różnice między językami i ich konsekwencje dla przekładu.
     c) Gdy autor się myli.
     d) Przypisy od tłumacz.
5. Podstawowe pomoce tłumacza.

Wykładowca JAKUB JEDLIŃSKI – tłumacz literacki z języków francuskiego i angielskiego,  przełożył około pięćdziesięciu tytułów. W latach 2012‒2016 prowadził translatorium dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 roku współprowadzi kursy Okiem redaktora, okiem tłumacza oraz Kuchnia przekładu, czyli jak upichcić dobrą książkę. Kurs tłumaczenia literackiego w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. W latach 2017‒2021 członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a w latach 2019-2021 przewodniczący kapituły nagrody Lew Hieronima.  Finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (przekład książki Petera Hesslera, Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Czarne 2013). Poza literaturą współczesną tłumaczy również francuskie teksty historyczne, ma na swoim koncie siedemnastowieczne listy, pamiętnik z XVIII wieku i  niepublikowaną wcześniej książkę z przełomu XIX i XX wieku.

KRTTO  28 – 29 października 2023 (weekendowy)

Zajęcia (z przerwami):
            sobota  i  niedziela,    godz. 
09:00 – 15:00

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki 
               członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          zaświadczenie ukończenia kursu.

             Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
               38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
              dopiskiem Opłata za KRTTO/10/2023

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
23 października 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście SKAN formularza KRTTO
należy przesłać na adres
ptwk@ptwk.pl   
========================================

Formularz do pobrania:
KRTTO – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Lidia Sadowska
Organizatorka kursu KRTTO
kom.     600   871   810

==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29