Kurs komunikacji i skutecznego porozumiewania się
dla redaktorów i wydawców ON-LINE
Od pomysłu do autora – podstawowe umiejętności społeczne w pracy redaktora

KKSPO 25 – 26 listopada 2023 (weekendowy)

(14 godzin lekcyjnych / 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na NOWY Od pomysłu do autora – podstawowe umiejętności społeczne w pracy redaktora.
Kurs komunikacji i skutecznego porozumiewania się dla redaktorów i wydawców ON-LINE.

Jak sprawić, by nowo poznany autor  chciał współpracować właśnie z nami nad swoją książką? Czy nasze przygotowanie  merytoryczne, wiedza i profesjonalny warsztat edytorski wystarczą w nawiązaniu pozytywnej relacji?
Kluczem do zbudowania porozumienia jest umiejętność skutecznej komunikacji. Można przypuszczać, że skoro posługujemy się tym samym językiem to nic trudnego. W praktyce jednak okazuje się, że nie wszystko, co chcemy przekazać drugiej osobie jest przez nią zrozumiane. A przecież o to chodzi, żeby nasze intencje zostały prawidłowo odczytane. Jest to, jak pewnie wiemy z doświadczenia, nie zawsze proste i oczywiste.

Na kursie rozłożymy proces komunikowania się między ludźmi na czynniki pierwsze i przyjrzymy się tym elementom, które go zakłócają.
Zastanowimy się, co powoduje, że z niektórymi osobami możemy się bez problemu porozumieć, a z innymi rozmowa się nie klei. Poznamy podstawowe techniki komunikacji, narzędzia wspierające rozmowę i omówimy sytuacje trudne w pracy wydawcy. Praktyczne ćwiczenia i omawiane scenki z życia wydawcy pozwolą zastosować  zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają bezpośredni kontakt z autorami. Mogą to być zarówno początkujący pracownicy branży wydawniczej, jak i doświadczeni redaktorzy, wydawcy, sekretarze redakcji, tłumacze.

W programie KKSPO m.in.:

1. Budowanie relacji z autorami – wprowadzenie.
2. Komunikacja – na czym polega:

     a) rodzaje komunikacji-werbalna i niewerbalna,
     b) techniki  komunikacji:
          – słuchanie i słyszenie- jaka jest różnica?
          – jak zadawać pytania?
          – komunikat „ja”,
          – parafraza i odzwierciedlanie,
     c) bariery w komunikacji;
     d) komunikacja wirtualna (różnice pokoleniowe);
3. Kiedy trzeba odmówić. Jak to zrobić, żeby nie zepsuć relacji ?
– postawa asertywna

4. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz…:
a) przygotowanie merytoryczne

     b) mowa ciała
     c) dobór treści do odbiorcy
5. Gdyby nasze emocje mogły mówić…:
     a) obserwacja i nazywanie emocji;

     b) co kryje się  za emocjami ?
     c) zarządzanie emocjami w sytuacjach stresowych;
6. Niezadowolony autor i inne trudne sytuacje:
     a) kiedy pojawia się konflikt;

     b) strony konfliktu;
     c) koło konfliktu;
     d) postawy w konflikcie;
     e) model – Porozumienie bez Przemocy
7. Podstawy negocjacji.
8.
Priorytety w pracy redakcyjnej:
     a) jak zarządzać projektem/sobą w czasie;

     b) co wpływa na efektywność zarządzania ?
     c) metody zarządzania czasem;
     d) złodzieje czasu;
9. Motywacja – jak nie stracić zapału?
     a) skąd się bierze motywacja?

     b) motywacja wewnętrzna i zewnętrzna;
     c) motywacja „od” i „do”;
     d) dialog motywacyjny Pantalona;
10. Od czego zacząć budowanie relacji z innymi?
       a) pewność siebie;

       b) nastawienie na stałość i na zmianę;
       c) przekonania wspierające i niewspierające;
       d) wewnętrzny krytyk, jak z nim rozmawiać?
       e) wychodzenie ze strefy komfortu;
11. Narzędzia coachingowe w pracy redaktora.

Zajęcia prowadzi mgr AGATA SOLECKA – ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą wydawniczą była związana przez ponad 20 lat, początkowo w roli redaktorki i wydawcy a później redaktorki naczelnej Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Z jej inicjatywy powstała m.in. seria praktycznych poradników pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia, skierowana do osób z różnymi dolegliwościami. Współpracowała również z Wydawnictwem Elsevier, w którym odpowiadała za pozyskiwanie czasopism, przez kilka lat pełniła funkcję rzeczniczki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W życiu zawodowym zawsze stawiała na relacje z ludźmi, które w kontaktach biznesowych często decydują o powodzeniu projektów. Podstawą dobrych relacji jest umiejętność komunikacji i budowania porozumienia. Żeby pogłębić wiedzę z tego obszaru i móc dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, kilka lat temu ukończyła Szkołę Coachingu we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursy z zakresu coachingu konfliktu, mediacji i mentoringu. Posiada akredytację ICF i VCC.  Specjalizuje się Life i Biznes coachingu. Ma na swoim koncie setki godzin sesji coachingowych  i mentorskich. Obecnie prowadzi coaching i mentoring dla wydawców.

KKSPO 25 – 26 listopada 2023 (weekend)

Zajęcia (z przerwami):
            sobota  i  niedziela,   godz. 09:00 – 15:00

            Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome) pobrać darmową aplikację TEAMS. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów. Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia. W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:

            890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

           – Przy zgłoszeniu minimum
              3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

          – Dla członków PTWK mających opłacone składki
            członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby.

         Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                       zaświadczenie ukończenia kursu.

        Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
         38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
        z dopiskiem Opłata za KKSPO/11/2023

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
20 listopada 2023
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

========================================
Podpisany osobiście skan formularza KKSPO
należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
========================================

Formularz do pobrania:
KKSPO – Formularz zgłoszenia (listopad 2023)

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Lidia Sadowska
Organizatorka kursu KKSPO

kom.     600   871   810
==========================

Maria Kuisz
Dyrektor Studium PTWK
kom.     606  75  75  29