Kursy redakcji merytorycznej ON-LINE

KRMO 1  02.03.2024 – 01.06.2024 (weekendowy) BRAK MIEJSC!
KRMO 2 → 04.03.2024 – 27.05.2024 (tygodniowy)    BRAK MIEJSC!

(90 godzin lekcyjnych / 70 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na dwa kursy redakcji merytorycznej w trybie ON-LINE.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
     – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
     – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
     – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 8 godz.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy w swojej, domyślnie ustawionej przeglądarce (np. Chrome, Edge) pobrać darmową aplikację Teams. Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.
Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu, a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka
i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta),
red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty
matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław
Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

============================================================

KRMO 1
→ 02.03.2024 – 01.06.2024   (WEEKENDOWY)  BRAK MIEJSC!

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:

02 – 03   /   16 – 17 marca 2024  
06 – 07   /   13 – 14   /   27 – 28 kwietnia 2024   
11 – 12   /   25 – 26 maja 2024
01 czerwca 2024 

Zajęcia (z przerwami):
            soboty  i  niedziele,    godz. 09:00 – 16:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
26 lutego 2024
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc!

Formularz do pobrania:
KRMO 1 – Formularz zgłoszenia (wrzesień 2023)

=========================================================

KRMO 2 → 04.03.2024 – 27.05.2024 (TYGODNIOWY)   BRAK MIEJSC!

Terminy wszystkich zajęć:

04,  06,  11,  13,  18,  20,  25  marca 2024
03,  08,  10,  15,  17,  22,  24,  29  kwietnia 2024
06,  08,  13,  15,  20,  22, 27  maja 2024                                   

Zajęcia (z przerwami):
            poniedziałki  i  środy,  godz. 17:00 – 21:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
28 lutego 2024
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc!

Formularz do pobrania:
KRMO 2 – Formularz zgłoszenia (wrzesień 2023)

===================================================
Osobiście podpisany  SKAN formularza  KRMO 1  i  KRMO 2

należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
===================================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Koszt kursu:
            1940,00 złotych brutto od osoby
(zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               z 3 osób danej firmy – 1890,00 złotych brutto od osoby.

            – Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 1746,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach

           Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie ukończenia kursu.

           Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
          38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
           z dopiskiem Opłata za KRMO 1/03-06/2024
                          lub  Opłata za KRMO 2/03-05/2024

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod poniżej podanymi numerami telefonów.

Kurs weekendowy
Maria Kuisz
Organizatorka kursu KRMO 1

kom.  606  75  75  29
=========================
Kurs tygodniowy
Lidia Sadowska

Organizatorka kursu KRMO 2
kom.  600   871   810