preloader
pasek

MÓJ NOBEL

Komunikat Jury
Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2020

W lutym 2020 roku, na konkurs towarzyszący co roku Poznańskim Targom Książki  (dawniej Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży), z terenu całej Polski

wpłynęło ogółem 108 prac.

Jury w składzie:

Barbara Brykczyńska
Ewelina Iglewska-Nowik
Ewa Pasiciel
Zofia Paszkiewicz
Maria Rybicka
Irena Skipor-Rybacka
Grażyna Wrońska – Przewodnicząca Jury
Olcha Wierzbowska-Sikorska – Wiceprezes PTWK

Biorąc pod uwagę dobry język, ciekawe podejście do tematu oraz samodzielność wypowiedzi 
Jury postanowiło nagrodzić książkami i dyplomami prace 17 uczniów oraz przyznać dwie nagrody zbiorowe. Nagrody mają charakter równorzędny.

Laureaci konkursu PTWK
MÓJ NOBEL

A. Uczniowie szkół podstawowych od klasy I do IV:

Juliusz Ceranka, kl. 2
  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie

   im. Jana Christiana Andersena
   ul L. Teligi 3, 02-777 Warszawa

Wojciech Dudek, 3 d
   Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 r., w Małogoszczu
   ul. 11 Listopada 14 b, 28-366 Małogoszcz

Julianna Szklennik, kl. 3
  
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach

   ul. Rogozińska 1 b, 62-085 Skoki


B. Uczniowie szkół podstawowych od klasy V do VIII:

Franciszek Kita, kl. 6
  
Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28

   im. bł. M. Angeli Truszkowskiej w Warszawie
   ul. Azaliowa 10, 04-539 Warszawa

Artur Ujazdowski kl. 6
  
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów

   ul. Obozowa 3, 67-200 Głogów

Krzysztof Woliński, kl. 6 a
   Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

   ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Maja Żebrowska, kl. 6 d
  
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

   ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Krzysztof Kozakiewicz, kl. 7
  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie

   ul. Szkolna 3, 87-605 Tłuczno

Thuy Doi Thi, kl. 7 a
  
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

   ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

Sandra Brauer, kl. 8 b
  
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile

   ul. Grabowa 18, 64-920 Piła

Alicja Derda, kl. 8
   
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

   ul. Gorzołki 4, 45-627 Opole

Barbara Maria Gawlik, kl. 8 c
  
Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

   ul. Nocznickiego 7, 01-948 Warszawa

Paulina Miłosek, kl. 8
    
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy

     ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica

Yana Ratsievska, kl. 3 b
    
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

     ul. Radarowa 4 B, 92-137 Warszawa

C. Uczennica szkoły ponadpodstawowej:

Hidzran Ibrahimova, kl. 1 b

   III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
   ul. Stanisława Bechiego 1, 87-800 Włocławek

Wojciech Koizar, kl. 2 TGE
   
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,

   ul. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice

Izabela Wawrzyniak, kl. 1
   
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

   ul. Stanisława Bechiego 1, 87-800 Włocławek

Ponadto jury postanowiło również wyróżnić Szkołę Podstawową nr 88
im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
oraz Szkołę Podstawową im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu.

W imieniu organizatorów Konkursu i Targów dziękujemy
wszystkim jego Uczestnikom, Opiekunom i Dyrekcjom Szkół.

Przewodnicząca Jury 

Grażyna Wrońska

Wiceprezes PTWK
Olcha Sikorska

Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania
Katarzyna Kamińska


Poznań, dnia 6 marca 2020 roku

U W A G A
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane Laureatom
na adresy Ich szkól w terminie do 15 maja 2020 roku.

*   *   *

WNIOSKI JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 2020 MÓJ NOBEL


1.   Temat Konkursu okazał się trudny i nie wyzwolił kreatywności młodych czytelników. Stosunkowo mała

      liczba nadesłanych na Konkurs prac, w porównaniu z latami ubiegłymi. Tylko nieliczni usiłowali pogłębić
      swoją wiedzę na temat sposobu przyznawania Nagrody Nobla. Bardzo wielu nie wiedziało też, że nagrody
      nie przyznaje się pośmiertnie czy, że otrzymał ją już Henryk Sienkiewicz i nominowali „klasyków”
      (Sienkiewicz, Mickiewicz itp.). To wskazówka dla nauczycieli i bibliotekarzy, że warto przybliżyć
      uczniom interesującą historię literackich Nagród Nobla.

2.   Propozycje były dość zróżnicowane. Obracały się w większości wokół tzw. literatury młodzieżowej.
      Młodzi czytelnicy domagali się, by jakąś „Nagrodę Nobla” przyznawać tej literaturze, która stanowi ogromny
      segment rynku i ma dla nich duże znaczenie.

3.   Stosunkowo mało – w porównaniu z innymi konkursami – było książek fantasy (choć oczywiście kilka razy
      pojawił się Harry Potter, Hobbit czy Wiedźmin). Czytelnicy wybierali częściej książki, które mówiły
      o nurtujących ich młodzieńczych problemach: o przyjaźni, pierwszych miłościach, inności i osamotnieniu
      w grupie. To ważne wskazanie dla nauczycieli i bibliotekarzy: uświadomić rodzicom, że dyskusja
      o takiej książce może dać cenne wskazówki o dziecku i jego kłopotach.

4.   Marna, niepoprawna polszczyzna oraz lekceważące traktowanie interpunkcji w „sms-owym” pokoleniu
      pogłębiają się. Można zaobserwować ciekawe zjawisko: wśród nadesłanych prac jest kilka napisanych
      przez dzieci o pochodzeniu wietnamskim i ukraińskim (na dokumentach konkursowych ich rodzice podpisują
      się drukowanymi literami, co chyba świadczy, że nie mają wprawy w pisaniu po polsku). Te prace – uwaga!
      – wyróżniają się staranną i poprawną polszczyzną. Czyżby pisanie w „obcym” języku było robione z większą
      uwagą i starannością?

5.   Co ciekawe, wśród rekomendowanych do „Nobla” książek pojawia się kilka o wojnie. Skrajnie trudne
      sytuacje są dla młodych czytelników probierzem cnót. Oprócz klasycznych pozycji jak „Dymy nad Birkenau”
      Seweryny Szmaglewskiej, pisanych przez świadków, są też nowe, gdzie wojna jest tylko scenerią
      dla sensacyjnych, fikcyjnych wydarzeń ( „Dziewczyna w niebieskim płaszczu”, „Złodziejka książek”,
      „Tatuażysta z Auschwitz”). Zjawisko to trochę niepokojące, bo wojna to nie podniecająca zabawa,
      a w tych „nowych” opowieściach dochodzi do nadużyć   (np. sprawa serialu ,,Łowcy”).
      To wskazówka dla nauczycieli historii, a także  dla wydawców – by dyskutować o źródłach,
      rzetelności i celu pisania o wojnie.
   
Poznań, 27.02.2020

*   *   *   *   *
*   *   *   *
MÓJ NOBEL

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE, MIŁOŚNICY KSIĄŻEK I CZYTANIA

To już szesnasta edycja konkursu towarzyszącego co roku Poznańskim Targom Książki,
do którego zapraszamy zachęceni Waszym licznym w tych konkursach udziałem.
I bardzo interesującymi w nich wynikami, czego przykładem był ubiegłoroczny „List do ulubionego pisarza”.

Jak zapewne wiecie zdarzyło się w tym roku coś naprawdę nadzwyczajnego dla naszej literatury.
Dostaliśmy Nobla, a ściślej dostała go – tę najważniejszą na świecie nagrodę literacką – polska autorka, Olga Tokarczuk.
To rzeczywiście nadzwyczajne wydarzenie i nadzwyczajna wiadomość. Ta nagroda Przyznawana jest pisarzom
za książki nie tylko piękne, ciekawie napisane, ale także ważne, takie, które mówią coś nowego o ludzkim życiu.
Dlatego książki Olgi Tokarczuk będą teraz tłumaczone na wiele światowych języków. Trafią do wielu ludzi, wielu narodowych kultur.

A teraz do rzeczy – chcemy Was namówić i zaprosić do literackiej zabawy.
Wyobraźcie sobie, że jesteście takim noblowskim jednoosobowym jury.
Że macie prawo kogoś nadzwyczajnego nagrodzić, przyznać taką własną „Nagrodę Nobla”.
Tylko musicie tę waszą decyzję uzasadnić: dlaczego wybraliście tego właśnie pisarza;
co napisał, i co – waszym zdaniem – w jego twórczości jest takie ważne?
co Was wzruszyło, przykuło waszą uwagę.
Każda literacka Nagroda Nobla budzi dyskusje, a nawet krytykę, bo przecież różne są gusty i poglądy ludzi.
Zastanówcie się więc też, czy twórczość pisarza, którego wybraliście do waszej „Nagrody Nobla”
spodobała by się wszystkim Waszym kolegom i koleżankom? Jeśli niekoniecznie to – jak myślicie – dlaczego?

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane odręcznie – ALE STARANNIE
I CZYTELNIE (!) lub komputerowo) nagrodzimy – tak jak w latach ubiegłych – dyplomami i książkami.

  • Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).
  • Nieprzekraczalny termin składanie prac – do 31 stycznia 2020 roku.
    Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte.

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną (czytelnie i dokładnie, prosimy o pełną nazwę i adres szkoły)
kartą zgłoszeniową należy przesyłać na adres:

         Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
         ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

         z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Mój Nobel”

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w Konkursie
a Wychowawców, Bibliotekarzy, Opiekunów oraz Dyrektorów szkół
prosimy o życzliwą pomoc organizacyjną.

Poznańskie Targi Książki odbywać się będą w dniach od 6 do 8 marca 2020 roku
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Podczas nich też ogłoszone zostaną wyniki Konkursu.

Wyniki Konkursu znajdą się również na stronach internetowych:
www.targiksiazki.pl
www.ptwk.pl
www.wydawca.com.pl
www.wmposnania.poznan.pl

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Targów.
Zobaczycie piękne książki oraz spotkacie ulubionych pisarzy i ilustratorów.
Będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach i konkursach.

W imieniu organizatorów Konkursu –
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA oraz Radia POZNAŃ

Katarzyna Kamińska, Olcha Sikorska, Grażyna Wrońska

Poznań, 29 listopada 2019 roku

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia

O r g a n i z a t o r z y

Logo PTWK nap na okolo     4.Logo Wyd Miejskie poziomLogo Radio Poznan 

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. All rights reserved Linx

Skip to content