preloader

Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych ON-LINE
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie


KJPZO 21 – 22 listopada 2020      BRAK MIEJSC !!!  

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza ponownie na kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych w trybie ON-LINE
„Praktyka czyni mistrza” – czyli jak pisać poprawnie i skutecznie.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski jest podstawowym narzędziem pracy: redaktorów, korektorów,
dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych, trenerów, wykładowców itd
.

Zakładamy, że uczestnicy szkolenia będą obeznani z podstawowymi zagadnieniami kultury języka polskiego, a zajęcia składające się
z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych, pozwolą
na ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny.

W trakcie dwudniowego kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także zagadnienia
związane z tworzeniem tekstów oficjalnych.

W programie KJPZO m.in.:

1. Wprowadzenie – czyli trochę teorii w praktyce.
2. Poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i prawnych.
3. Interpunkcja – problemy (nie tylko) z przecinkami.
4. Odmiana imion i nazwisk – w pismach.
5. Budowa zdań pojedynczych.
6. Budowa zdania złożonego – gramatyka i logika zdania.
7. Leksyka współczesnych pism oficjalnych.
8. Logika wypowiedzi – zasady stylistyczne w praktyce.
9. Spójność tekstu, czyli o kohezji i koherencji.

Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca, doktor nauk humanistycznych. Wykładał w Instytucie Języka Polskiego UW 
i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, gdzie jest wykładowcą
na kursach dotyczących kultury języka polskiego i poprawności językowej. W ramach tej współpracy opracowywał programy i poprowadził
szkolenia zamknięte organizowane przez PTWK (m.in.: dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WSiP, Grupy Edukacyjnej w Kielcach).
Z Ośrodkiem  Edukacyjnym FORUM organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu poprawności językowej, języka promocji, perswazji
w komunikacji pisemnej itp. w instytucjach użyteczności publicznej (m.in.: dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ośrodków Doradztwa Rolniczego), a także dla firm prywatnych
(m.in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, W.A.B). W Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji przy UW prowadzi zajęcia
z modułu „Poprawna polszczyzna” na kursach internetowych.
Obecnie prowadzi także własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie składu, redakcji i korekty tekstów. Publikował szereg artykułów
w periodykach językoznawczych m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studiach Medioznawczych” oraz „Lingua Iuris” zajmującym się badaniem
języka prawnego i prawniczego. Redaktor Słownika języka polskiego wydanego w 2010 r. pod kierunkiem prof. Jerzego Podrackiego.

 KJPZO 21 – 22 listopada 2020     BRAK MIEJSC !!!

 Zajęcia:  
sobota,         godz. 09:00 – 15:10,
 niedziela,   godz. 09:00 – 15:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
820,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 738 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                 
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KJPZO/11/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
16 listopada 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KJPZO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl
================================================

Formularz do pobrania:
KJPZ ON-LINE – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content