preloader

Kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych ON-LINE

KTMPO 28 – 29 listopada 2020      

(14 godzin lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kolejny kurs redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych w trybie ON-LINE.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z budową tekstów z dziedziny nauk ścisłych i techniki, zasadami zapisów matematycznych,
terminologią specjalistyczną oraz uzyskanie umiejętności redagowania tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych poprzez
ćwiczenia z poszczególnych tematów programu.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów książek i stron internetowych, korektorów, pracowników wydawnictw i czasopism
oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem tekstów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także pragnących 
posługiwać się poprawnymi zapisami zgodnymi z zasadami norm wydawniczych.

W programie KTMPO m.in.:

I dzień – 28.11.2020 (sobota)

 1. Edytorstwo tekstów z dziedziny nauk ścisłych:
  a) podręczniki szkolne, akademickie, kierunkowe,
  b) podręczniki multimedialne.
 2. Elementy tekstów:
  a) definicje, twierdzenia, dowody, wzory,
  b) przykłady, zadania odpowiedzi,
 3. Sformalizowanie form zapisu matematycznego – wzory.
 4. Jednostki miar i zasady zapisu.
 5. Wzory chemiczne i zasady zapisu.

II dzień – 29.11.2020 (niedziela)

 1. Tabele – zestawienia słowno-liczbowe:
  a) budowa tabel, numeracja,
  b) tabele a tekst główny i ilustracje.
 2. Ilustracje:
  a) rodzaje ilustracji, umiejscowienie, numeracja,
  b) ilustracja a tekst główny, autorstwo.
 3. Zgodność i spójność tekstu głównego z tabelami, wzorami i ilustracjami.

Zajęcia prowadzi red. Teresa WOŹNIAK – absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad 35 lat redaktorka książek i zbiorów zadań z matematyki, fizyki, chemii oraz techniki w Oficynie Wydawniczej Politechniki
Warszawskiej. Redagowane przez nią książki m.in. Aparaty elektryczne i rozdzielnice wysokich i średnich napięćTechnika laserowa
i jej zastosowania
,  Współrzędnościowe systemy pomiarowe zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA. Współpracowała m.in. przy redakcji książki dla Fundacji Rektorów Polskich Poziom 5 – brakujące
ogniwo? Podsumowanie. P
rowadziła szkolenia organizowane przez PTWK m.in. dla WSiP i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Wieloletnia wykładowczyni redakcji tekstów matematycznych, przyrodniczych, naukowych i technicznych na kursach PTWK.

KTMPO 28 – 29 listopada 2020    

Zajęcia:  
sobota,        godz. 09:00 – 15:10,
niedziela,   godz. 09:00 – 15:10
(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po pobraniu w przeglądarce Chrome i zainstalowaniu
darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.

Koszt kursu:
800,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

– Przy zgłoszeniu minimum
  3 osób z danej firmy – 750,00 złotych brutto od osoby.

– Dla członków PTWK mających opłacone składki
  członkowskie (10 % zniżki) – 720,00 złotych brutto od osoby.

Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                  zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
z dopiskiem Opłata za KTMPO/11/2020.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
23 listopada 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=================================================
Formularz KTMPO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
=================================================

Formularz do pobrania:
KTMP ON-LINE – Formularz zgłoszenia


W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606  75  75  29

Kontakt: Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     600   871   810

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content