Kurs redakcji merytorycznej ON-LINE
(87 godzin lekcyjnych)

KRMO 1 – 06.03.2021 – 23.05.2021 (weekendowy)  BRAK MIEJSC!!!
KRMO 2 08.03.2021 – 31.05.2021 (tygodniowy)    BRAK MIEJSC!!!
                                      

Studium PTWK zaprasza na kurs redakcji merytorycznej w trybie ON-LINE.

Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma charakter praktyczno-zawodowy, a program kursu obejmuje zarówno zagadnienia ogólnowydawnicze, jak i zajęcia warsztatowe.

W programie KRMO 1 i 2 m.in.:

1. Podstawy edytorstwa – 11 godz.
2. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – 20 godz.
3. Korekta – 15 godz.
4. Redagowanie różnych tekstów – 21 godz.
    – literatura faktograficzna (naukowa i popularnonaukowa),
    – pogranicze literatury faktu i beletrystyki (pamiętniki, reportaż, esej),
    – proza literacka.
5. Teksty matematyczne – 3 godz.
6. Przypisy, bibliografia, indeksy – 12 godz.
7. Podstawy grafiki wydawniczej i redakcji technicznej – 5 godz.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po  zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną
oraz program do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki.

Zajęcia prowadzą: red. Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka i dr hab. Magdalena Zawisławska (poprawność językowa), red. Anna Kołat (korekta), red. Mirosław Grabowski (redagowanie różnych tekstów), red. Teresa Woźniak (teksty matematyczne), red. Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, bibliografia, indeksy), grafik Mieczysław Bancerowski (grafika wydawnicza i redakcja techniczna).

============================================================

KRMO 106.03.2021 – 23.05.2021  (WEEKENDOWY) / BRAK MIEJSC!!! 

Szczegółowy grafik wszystkich zajęć:

06 – 07 marca 2021
13 – 14 marca 2021
27 – 28 marca 2021
10 – 11 kwietnia 2021
24 – 25 kwietnia 2021
08 – 09 maja 2021 
22 – 23 maja 2021 (w tym sprawdzian pisemny)

Zajęcia (z przerwami):
soboty,          w godz. 09:00 – 16:00
niedziele,    w godz. 09:00 – 16:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
1 lutego 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRMO 1 – Formularz zgłoszenia

==========================================================

KRMO 208.03.2021 – 31.05.2021 (TYGODNIOWY)  / BRAK MIEJSC!!!

Terminy wszystkich zajęć:
08,  10,  15,  17,  22,  24 – marca 2021
07,  12,  14,  19,  21,  26,  28 – kwietnia 2021                                             
05,  10,  12,  17,  19,  24,  26,  31 – maja 2021  (w tym sprawdzian pisemny)

Zajęcia (z przerwami):
poniedziałki i środy,  godz. 17:00 – 21:00

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
1 lutego 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Formularz do pobrania:
KRMO 2 – Formularz zgłoszenia

===========================================================
Formularze KRMO 1 i  KRMO 2 należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl 
============================================================

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Koszt kursu:    
1790,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
   z  danej firmy – 1740,00 złotych brutto od osoby.

Dla członków PTWK mających opłacone składki
   członkowskie (10 % zniżki) – 1611,00 złotych brutto od osoby.

Dla osób indywidualnych możliwość płatności w dwóch ratach.

Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                        
zaświadczenie ukończenia kursu.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
z dopiskiem Opłata za KRMO 1/3/2021 
              lub  Opłata za KRMO 2/3/2021.

UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.     600   871   810