Szanowni Wydawcy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 61. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2020.

Mimo wciąż panującej epidemii COVID 19, mamy nadzieję, że obostrzenia zostaną powoli znoszone i sytuacja będzie się poprawiać,
wtedy rozstrzygnięcie nastąpi w zaplanowanym terminie (maj 2021), zaś wręczenie nagród i wyróżnień w czerwcu podczas Warszawskich Targów Książki.  Jeśli jednak okoliczności epidemii nie zmienią się, to zarówno obrady jury, jak i rozstrzygnięcie nastąpią w najbliższym możliwym terminie.

Do konkursu mogą być zgłaszane  książki wydane w 2020 roku przez WYDAWCÓW mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce.

Jury konkursu ocenia wyłącznie szatę edytorską książek.

Prosimy o przysyłanie książek do niżej wymienionych działów:

I.       literatura piękna
II.     książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyczne)
III.   książki matematyczne, przyrodnicze, techniczne i medyczne
IV.    książki dla dzieci i młodzieży
V.      podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe
VI.    słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki
VII.   albumy
VIII. katalogi, wyd. bibliofilskie i inne

Jeżeli Państwo zechcecie uczestniczyć w konkursie, bardzo prosimy o:

1. zgłoszenie mailem liczby tytułów oraz przesłanie
    skanu Formularza zgłoszenia (ptwk@ptwk.pl – obowiązkowo!)

2.
przysłanie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021,
    na nasz adres:
    Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

    ul. Świętokrzyska 30 lok. 156,
    00-116 Warszawa
    (z dopiskiem Konkurs NKR 2020)

    jednego egzemplarza każdego zgłoszonego tytułu,
   
dołączenie do każdego tytułu 1 egzemplarza oryginału wypełnionego
        formularza Zgłoszenie udziału w konkursie.
        Należy w nim wpisać do którego działu rekomendowana jest książka.

   Do pobrania:
   Formularz  zgłoszenia

3. wniesienie opłaty za każdy zgłoszony tytuł w wysokości:
     (UWAGA: seria składająca się z kilku książek, liczy się jako jeden tytuł)

     130 złotych + 23% VAT = 159,90 złotych,
     dla członków PTWK 30 złotych + 23% VAT = 36,90 złotych

     Po otrzymaniu faktury należność prosimy wpłacić na nasze konto
     Bank Millennium nr 38 1160 2202 0000 0000 5515 5678,
     ze wskazaniem na przelewie tytułu wpłaty Konkurs NKR 2020.

4. Wydawnictwa, których książki otrzymają nagrodę lub wyróżnienie są zobowiązane
     do przesłania dodatkowych egzemplarzy tytułów.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ptwk.pl
     w dziale Konkursy / NKR.

Nagrody finansowe wręczane są bezpośrednio twórcom opracowań szaty
edytorsko-artystycznej. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone
otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział

w konkursie Best Book Design from all over the World w Lipsku
oraz
w wystawie Buchkunst International odbywającej się podczas

   Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.

Andrzej Tomaszewski
Komisarz Konkursu NKR    

Warszawa, 07.02.2021