Kurs korekty wydawniczej ON-LINE  –  BRAK MIEJSC

KKWO   29 – 30  maja  i  12 – 13 czerwca 2021 (weekendowy)

(22 godziny lekcyjne – 18 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs korekty wydawniczej w trybie ON-LINE
przeznaczony dla osób pragnących nabyć lub podwyższyć swoje umiejętności.

W programie KKWO kursu m.in.:

1. Wprowadzenie – rola i znaczenie korekty w procesie powstawania książki.
2. Narzędzia korektora: słowniki i inne źródła, znaki korektorskie.
3. Elementarne wiadomości z redakcji technicznej niezbędne w korekcie.
4. Zasady pisowni z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.
5. Zasady zapisu liczb/cyfr, w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych.
6. Wybrane zagadnienia z poprawności językowej – teoria i ćwiczenia.
7. Prawidłowy zapis bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych
    fragmentów publikacji.
8. Etapy korekt.

Zajęcia prowadzi Anna Kołat – magister filologii polskiej, redaktor; była nauczycielem akademickim na UW. 
Od 27 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi takimi jak: Zielona Sowa, MT Biznes, Muza,
Wydawnictwo Naukowe Politechniki Warszawskiej, Vocatio i in. Od wielu lat związana z wydawnictwem
szkolnym MAC Edukacja jako redaktor merytoryczny i językowy; stale współpracuje z Oficyną Literacką
Noir sur Blanc. Wykonuje redakcję merytoryczną podręczników do języka polskiego, redakcję językową
publikacji edukacyjnych, literackich i popularnonaukowych, a także korektę, zarówno książek papierowych,
jak i elektronicznych.

KKWO   29 – 30  maja  i  12 – 13 czerwca 2021

Zajęcia:  
soboty,           godz. 09:00 – 14:00,
 niedziele,       godz. 09:00 – 13:00

(z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Do naszych szkoleń można uzyskać dostęp po zainstalowaniu darmowej aplikacji Microsoft Teams.
Każdy uczestnik szkolenia musi posiadać swoją indywidualną pocztę elektroniczną oraz program
do obsługi plików PDF np. Acrobat Reader.
Ponadto kamerkę i ewentualnie słuchawki (komputery stacjonarne).

Koszt kursu:
890,00 złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

   – Przy zgłoszeniu minimum
     3 osób z danej firmy – 840,00 złotych brutto od osoby.

   – Dla członków PTWK mających opłacone składki
     członkowskie (10 % zniżki) – 801,00 złotych brutto od osoby. 

   Koszt kursu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                          
zaświadczenie ukończenia kursu.

   Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
   38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
   z dopiskiem Opłata za KKWO/5/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
18 maja 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KKWO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl    
================================================

Formularz do pobrania:
KKWO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Kontakt: Lidia Sadowska
kom.     600   871   810

tel./fax (22) 850 34 76

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.     606  75  75  29