Kurs  Wydawca beletrystyki  i  literatury  popularnej ON-LINE

KWBO   27 – 28 listopada 2021 (weekendowy)  – BRAK MIEJSC !!!

(14 godzi lekcyjnych – 12 godzin zegarowych)

Studium PTWK zaprasza na kurs Wydawca beletrystyki i literatury popularnej ON-LINE.

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wydawcy. Zapoznanie z podstawowymi
zasadami funkcjonowania rynku wydawniczego i mediów, roli poszczególnych osób w wydawnictwie.
Nabycie podstawowych umiejętności ze strategii konkurencji, a także budowania planu wydawniczego.

Szkolenie kierowane jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe w zakresie prowadzenia projektów wydawniczych – od etapu budowania strategii wydawniczej po opiekę nad opublikowaną pozycją.

W programie KWBO m.in.:

I dzień – 27.11.2021 (sobota)

1. Bieżąca sytuacja na rynku książek w PL:
    a) rynek wydawniczy w PL po wyhamowaniu gospodarki z powodu COVID-19,
    b) metody wydawnicze,
   
c) ścieżka sprzedaży książki.
2. Strategie konkurencji:
    a) analizy,
    b) przewidywanie działań zaczepnych lub działania obronne przeciw pięciu siłom konkurencyjnym,
    c) projektowanie, marketing, sprzedaż produktów, jako elementy strategii konkurencji.
3. Budżetowanie:                                                                                                    
    a) szacowanie wysokości nakładu,
    b) koszty zmienne i stałe,
    c) warunki poligraficzne a cena.
4. Aspekty prawne.                                                                                                
   
a) prawa autorskie: osobiste, zależne, majątkowe,
    b) umowa licencyjna i umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
    c) ochrona: prywatności, wizerunku; prawo cytatu.

II dzień – 28.11.2021 (niedziela)

5. Budowanie planu wydawniczego:
    a) określanie grup docelowych,
    b) badanie potrzeb,
    c) planowanie długoterminowe.
6.
PR wydawniczy i marketing:
    a) realizacja i strategii,
    b) współpraca z mediami,
   
c) kanały dotarcia, partnerstwa, patronaty, gratisy itp.
7.
Social media:
    a) dopasowanie komunikacji do kanału,
    b) recykling treści, wielość formatów,
    c) profil osobisty a profil wydawnictwa
8.
Dystrybucja i sprzedaż:
   
a) sprzedaż własna,
    b) sprzedaż przez dystrybutorów, hurtownie, księgarnie zewnętrzne,
    b) targi, konferencje wydarzenia..
9.
Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności słuchaczy.

Zajęcia prowadzi SYLWIA CHRABAŁOWSKA  –  doktorantka w Instytucie Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz właścicielka Wydawnictwa Moc Media. Od ponad 20 lat związana z rynkiem wydawnictw i mediów. Będąc wydawcą pomaga autorom docierać do odbiorców, wykorzystując jako kanały komunikacji: książki, media i inne formy publikacji. W swojej pracy naukowej aktualnie skupia się na strategiach konkurencji i wybranych metodach analizy strategicznej. Filolog języka polskiego (UW)
ze specjalizacjami: językoznawca, literaturoznawca, autor tekstów medialnych, nauczyciel. Ukończyła edytorstwo współczesne na UKSW oraz zarządzanie projektami na SGH i uzyskała międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Pracę rozpoczęła w 1998 r. jako dziennikarz w Polskiej Agencji Informacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu redakcjach różnych wydawnictw i domów mediowych jako redaktor wymagających klientów B2B i B2C. Była redaktorem prowadzącym serwisu informacyjnego dla specjalistów i koordynatorem działów. Współpracowała przy raportach dla wielkiej czwórki. Później została kreatorem pomysłów nowości wydawniczych i wydawcą książek w jednej z największych grup wydawniczych w Polsce. Pełniła funkcję dyrektora wydawniczego w jednym
z liczących się wydawnictw specjalistycznych w kraju, gdzie odpowiadała za pracę redakcji książek, czasopism, serwisu internetowego i rozwój rynkowy oraz za sprzedaż.

KWBO   27 – 28 listopada 2021 – BRAK MIEJSC !!!

Zajęcia (z przerwami): 
            sobota  i  niedziela,    godz. 09:00 – 15:00

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach max. 20 osobowych.

Żeby uczestniczyć w szkoleniu należy pobrać darmową aplikację Teams.
Nie ma potrzeby zakładania konta oraz instalowania jakichkolwiek programów.

Wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop, tablet) z w miarę stabilnym dostępem do internetu,
a następnie kliknąć na link podany w zaproszeniach na poszczególne zajęcia.
W komputerach stacjonarnych przydatne są kamerki i słuchawki.

Koszt kursu:
            820,00
złotych brutto od osoby (zwolnione z podatku VAT).

            – Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 770,00 złotych brutto od osoby.

           – Dla członków PTWK mających opłacone składki
              członkowskie (10 % zniżki) – 738,00 złotych brutto od osoby.

           Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
                                         z
aświadczenie ukończenia kursu.

            Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
            38 1160 2202 0000 0000 5515 5678  
            dopiskiem Opłata za KWBO/11/2021.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do
17 listopada 2021
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

================================================
Formularz KWBO należy przesłać na adres ptwk@ptwk.pl   
================================================

Formularz do pobrania:
KWBO – Formularz zgłoszenia

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami.

Lidia Sadowska
tel./fax (22) 850 34 76

kom.  600   871   810

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
kom.  606  75  75  29