preloader

Bibliografia sentymentalna na typografia.info

W witrynie internetowej prowadzonej przez Roberta Chwałowskiego, szefa Jagiellońskiego Kursu Typografii, publikowane są sukcesywnie wybrane opisy polskich i zagranicznych książek znajdujących się w domowej bibliotece naszego kolegi z PTWK, Andrzeja Tomaszewskiego.

Jak pisze Robert Oleś: ko­men­ta­rze do każ­dej z po­zy­cji są wpro­wa­dze­niem w ma­gicz­ny świat ksią­żek dla no­wi­cju­szy oraz skarb­ni­cą wie­dzy dla bi­blio­filów, wy­daw­ców, ty­po­gra­fów i wszyst­kich, któ­rzy spra­wiają, że słowo dru­ko­wa­ne nie prze­mi­nie.

Szelest kart pod redakcją Doroty Zgaińskiej ukazał się w 2011 roku, a Szelest wtóry redagowany przez Katarzynę Wójcik w 2019. Szelest trzeci redagował Grzegorz Sowula. Ten nie jest jeszcze wydrukowany, ale opisy w nim zawarte również będzie można znaleźć w witrynie Roberta Chwałowskiego.

Pożytecznej i miłej lektury!

Zapraszamy na stronę Typografia.info

© 2020, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Wykonanie - Linx

Skip to content